امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی طرح تولید دو شاخه و پریز صنعتی

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: کلیات و سوابق

معرفی اجمالی پروژه

معرفی محصول

نیاز جامعه

مصرف کنندگان

سوابق تولید

فصل دوم: طراحی تولید

فرایند تولید

نمودار فرایند تولید

ابزار و ماشین آلات مورد نیاز طرح و منابع تأمین آن

مواد اولیه و منابع تأمین آن

طراحی استقرار ماشین آلات

ظرفیت تولید

برنامه زمان بندی اجرای طرح

جایابی و محل اجرای طرح

فصل سوم: نیروهای انسانی مورد نیاز طرح

نیروی انسانی مورد نیاز

حقوق و دستمزد

شرح وظایف پرسنل طرح

سازماندهی نیروی انسانی

فصل چهارم: زمین و ساختمانهای مورد نیاز طرح

زمین مورد نیاز

ساختمانهای تولید

ساختمانهای خدمات و پشتیبانی

هزینه های ساختمان سای

پلان طرح

فصل پنجم انرژی تأسیسات حرارتی و برودتی

انرژی برق

انرژی آب

سوخت

ارتباطات

تأسیسات حرارتی

تأسیسات برودتی

هزینه انرژی مصرفی

هزینه سرمایه ای انرژی و تأسیسات

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

سرمایه کل مورد نیاز و منابع تأمین آن

سرمایه ثابت طرح

سرمایه در گردش طرح

هزینه های تولید سالیانه

هزینه انرژی

هزینه حقوق و دستمزد

هزینه مواد اولیه

هزینه استهلاک

هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه ثابت و متغیر

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه قیمت تمام شده

محاسبه قیمت فروش

محاسبه سود ناخالص

محاسبه سود خالص

محاسبه دوره برگشت سرمایه

توجیه اقتصادی طرح

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی