امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

0

تعداد صفحات: 60 صفحه

فصل اول: معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

مشخصات فنی محصول

معرفی روشهای انجام فعالیت

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم: تعیین ظرفیت

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات انجام فعالیت

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم: معرفی نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم: هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم: شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

شرح فعالیت های شرکت

فعالیت های حسابداری دولتی

فعالیت های حسابداری شرکتی

حسابرسی

برخی از اطلاعات فنی مورد نیاز

مهارتهای سازمانی فردی

عوامل درون سازمانی و برون سازمانی

حسابدار دولتی

نمونه وظایف

ابزار و وسایل

شرایط ارتقاء شغل

ویژگی های شخصیتی

بودجه عملیاتی

روشهای بودجه ریزی

بودجه عملیاتی بر پایه چهار اصل استوار است

تفاوت بودجه عملیاتی با بودجه سنتی و برنامه ای

اهداف بودجه عملیاتی

مزایای بودجه عملیاتی

روش های اجرای بودجه عملیاتی

روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

مکانیزم عملکرد سیستم ABC

مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC

حسابداری دولتی

دفتر داری و تنظیم حساب ها

تامین اعتبار و کنترل بودجه

دریافت و پرداخت

حسابداری صنعتی

مختصری درباره سه نوع از حسابداری

حسابداری صنعتی

حسابداری مالی

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

محاسبات دفاتر حسابداری

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر معین

سند حسابداری

تراز آزمایشی حساب های دفتر کل

تراز نامه

درآمد و هزینه

درآمد

هزینه

سرمایه گذاری مجدد

برداشت

صورتحساب سرمایه

چرخه حسابداری

روش های حسابرسی

کنترل داخلی

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

تعریف حسابرسی داخلی

استقلال حسابرس داخلی

استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق می شود

دامنه حسابرسی داخلی

برنامه رسیدگی صندوق و بانک

نقش حسابرسی

حسابداری صنعتی

فصل ششم: چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی