امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید دوغ و آب معدنی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

اطلاع رسانی

هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه به شرح زیر می باشد:

فرآیند تولید آب معدنی

فرآیند تولید دوغ

محاسبه کل زیربنای کارخانه

اجزاء دستگاه پکیچ تصفیه آب به شرح زیر می باشد:

محاسبه قیمت های تمام شده

محاسبه قیمت تمام شده PET- 5/1 لیتری

محاسبه قیمت تمام شده دوغ

محاسبه قیمت تمام شده آب معدنی

سرمایه در گردش

سرمایه در گردش آب معدنی

سرمایه در گردش تولید دوغ

کل سرمایه در گردش مورد نیاز:

خط دوغ جهت ظروف PET با سرعت 2500 تا 3000 عدد ظرف در ساعت

دستگاه شستشوی بطری 24 فک مدل 24G

دستگاه برکن و دربندی متوبلوک 6-18 مدل MB 18-6

مشخصات قسمت پرکن

مشخصات قسمت دربندی

دستگاه برچسب زن خطی

دستگاه شرینگ پک ردیف کن دار (بدون سینی کارتنی)

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی