امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه ی علائم ترافیکی

0

راننده محترم:

       پرسشنامه ای را که هم اکنون مطالعه می فرمائید، مربوط به کار تحقیقاتی است که با نظارت و سرپرستی سازمان راه و ترابری استان آ.غ در حال اجرا است. لذا خواهشمند است با دقت جملات زیر را مطالعه فرمایید و پاسخ خود را در یکی از گزینه های زیر مشخص سازید. حتم داشته باشید، دقت شما در انتخاب گزینه ها، نقش بسزایی در کیفیت تردد در جاده های استان و کاهش تصادفات احتمالی، خواهد داشت. 

با تشکر فراوان

دسن: نوع گواهینامه: سابقه کار:

الف: 18 تا 30 سال

ب: 30 تا 40سال

ج: 40 تا 50 سال

د: 50 سال به بالا الف: پایه یک

ب: پایه دو الف: کمتر از 5سال

ب: 5 تا 10 سال

ج: بالاتر از 10 سال

ردیف جملات گزینه ها


خیلی موافقم موافقم مخالفم خیلی مخالفم

1- آشنایی با انواع تابلوها و علایم رانندگی، بیشتر در امتحان گواهینامه  رانندگی کاربرد دارد و بود ونبود آنها تأثیر چندانی در شغل ما ندارد.

2- من فقط در مواقع ضروری به تابلوها و علائم رانندگی توجه می کنم.

3- من بیشتر شب ها به علائم رانندگی توجه می کنم.

4- هنگامی که در روز رانندگی می کنم، کمتر به تابلوها و علائم رانندگی توجه می کنم.

5- محل استقرار تابلوها و علائم رانندگی به گونه ای است که نمی توانم آنها را به خوبی ببینم.

6- اندازه تابلوها و علائم رانندگی به گونه ای است که من نمی توانم به خوبی آنها را ببینم.

7- رنگ تابلوها و علائم رانندگی به گونه ای است که من نمی توانم به خوبی آنها را ببینم.

8- چون من هر روز مسیر خاصی را طی می کنم، لذا نیازی به توجه به علائم رانندگی احساس نمی کنم.

9- نمره گذاری برعکس اگر علائم رانندگی در جاده ها نبودند، من قادر به رانندگی نبودم.

10-نمره گذاری برعکس اگر علائم رانندگی در جاده ها نبودند، من تا به حال چند بار تصادف کرده بودم.

11- تابلوهای انتظامی هنگامی که در جاده به"تابلوی ایست" می رسم، سرعت خود را کم می کنم و به آرامی عبور می کنم.

12- هنگامی که در جاده به تابلوی «حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل است» می رسم، اگر مجال پیدا کنم به سرعت ابتدا خودم عبور می کنم.

13- اگر در جاده به تابلوی«عبور کلی وسائط نقلیه ممنوع» برسم، در صورتی که عبور از آنجا مشکل زیادی ایجاد نکند، به آرامی عبور می کنم.

14- اگر در جاده ای به تابلوی «گردش به راست ممنوع» برسم، در صورتی که کار ضروری داشته باشم، به آرامی با رعایت حق تقدم به راست گردش می کنم.

15- هنگامی که در جاده رانندگی می کنم، اگر به تابلوی" سبقت ممنوع " برسم اما ماشین از روبه رو نیاید، با احتیاط از خودروی جلویی سبقت می گیرم.

16- اگر در مسیر رانندگی خود به تابلوی «محدودیت سرعت» برسم، در صورتی که جاده خلوت باشد، با سرعت 100 کیلومتر در ساعت به مسیر خود ادامه می دهم.

17-نمره گذاری برعکس اگر در جاده به تابلوی «پایان سبقت ممنوع» برسم، با احتیاط از خودروی جلویی سبقت می گیرم.

18-نمره گذاری برعکس اگر در جاده به تابلوی «عبور از سمت چپ مجاز» برسم، فقط از سمت چپ رانندگی می کنم.

19-نمره گذاری برعکس اگر در جاده برفی رانندگی کنم، حتماً با زنجیر چرخ رانندگی می کنم.

20- اگر کار ضروری داشته باشم، امکان دارد که از جاده یک طرفه با احتیاط عبور کنم.

21-تابلوهای احظاری نمره گذاری برعکس زمانی که در جاده به تابلوی «پیچ های پی در پی» می رسم، سرعت خود را کم می کنم و با احتیاط عبور می کنم.

22- در جاده هایی که سرازیری است، سعی می کنم با دنده سبک حرکت کنم.

23- زمانی که تابلوی«جاده باریک می شود»را در جاده می بینم، با همان سرعت قبلی به راه خود ادامه می دهم.

24- زمانی که در جاده به تابلوی «ریزش سنگ» می رسم، به خاطر این که سنگ ها به خودروی من برخورد نکنند، به سرعت به مسیر خود ادامه می دهم.

25-نمره گذاری برعکس هنگامی که جاده لغزنده است، سرعت خود را کم می کنم و با احتیاط عبور می کنم.

26- اگر در حین رانندگی در جاده، به تابلوی «کارگران مشغول کارند» برسم، با سرعت قبلی به مسیر خود ادامه می دهم.

27-نمره گذاری برعکس زمانی که در جاده به تابلوی تقاطع اصلی یا فرعی می رسم، سرعت خود را کم کرده و با احتیاط تغییر مسیر می دهم.

28- علائم اخباری زمانی که به تابلوی «ابتدای منطقه مسکونی» برسم، در صورتی که عابر پیاده نباشد، با همان سرعت قبلی به مسیر خود ادامه می دهم.

29- زمانی که به تابلوی «منطقه محدودیت سرعت» برسم، در صورتی که عابر پیاده یا مانعی در جلوی من قرار نداشته باشد، با همان سرعت قبلی به مسیر خود ادامه می دهم.

30-

نمره گذاری برعکس زمانی که در جاده به تابلوی «تونل» برسم، چراغ های خودرو را روشن کرده و با احتیاط وارد تونل می شوم.

31-نمره گذاری برعکس در حین رانندگی در جاده، تابلوهای «جایگاه سوخت» راهنمای خوبی برای من می باشد تا متوجه نزدیک شدن به جایگاه سوخت شوم.

32-نمره گذاری برعکس اگر در جاده، تابلوی «دستشویی» نباشد، به زحمت می توانم برای رفع حاجت خود اقدام کنم.

33-نمره گذاری برعکس اگر در جاده تابلوی «بن بست» نصب نشود، به احتمال زیاد تصادف خواهم کرد.

34- اگر در آزاد راه، تابلوی «خروجی از آزاد راه» را مشاهده نکنم، باز هم می توانم به راحتی از آزاد راه خارج شوم.

35-نمره گذاری بر عکس اگر در جاده، تابلوی زیر گذر یا رو گذر را مشاهده نکنم، در انتخاب مسیر خود دچار اشتباه خواهم شد.نکته:

10 سؤال اول مربوط به فرضیه ی اصلی پژوهش می باشد.

از سؤال 11 تا 20 مربوط به فرضیه ی اول

از 21 تا 27 مربوط به فرضیه دوم

از 28 تا 35 هم مربوط به فرضیه ی سوم

برای آزمایش فرضیه های 4،5 و 6 از دادهای توصیفی ابتدای پرسشنامه می توان استفاده نمود.ترتیب وارد کردن داده ها در spss به این گونه است:

خیلی موافقم: 1

موافقم:2

مخالفم:3

خیلی مخالفم:4

در سؤالاتی که مقابل آنها نمره گذاری برعکس نوشته شده است نمره ی بیشتر باید به  گزینه ی خیلی موافقم تعلق بگیرد. 
تبلیغات متنی