امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی نساجی و پارچه بافی

0

تعداد صفحات: 36 صفحه

خلاصه طرح

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت طرح

زمین محل اجرای طرح

محوطه سازی

ساختمانها

تاسیسات و تجهیزات

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

وسایل نقلیه (ندارد)

تجهیزات اداری و کارگاهی

هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه های ثابت طرح

هزینه های جاری طرح

مواداولیه و بسته بندی

حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی

حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی

هزینه سوخت و انرژی

استهلاک و تعمیر و نگهداری

جدول هزینه های جاری طرح

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

سرمایه در گردش

جدول سرمایه گذاری

محاسبه نقطه سربه سر

شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

تاریخچه

رده بندی الیاف در صنعت نساجی

مقدمات تکمیل کالای نساجی

روشهای تکمیل کالای نساجی

انواع تکمیل

پارچه

دستگاههای بافندگی و روشهای بافت

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی