امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی طراحی و کتاب های الکترونیکی

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

فصل اول

مقدمه

توصیف طرح کسب و کار

امکان سنجی

نیازسنجی و مجوزها

فصل دوم

جدول تجهیزات و برآورد قیمت

محاسبه هزینه استهلاک و برآورد قیمت

شرایط محل تأسیس

فصل سوم

جدول مواد مصرفی و برآورد قیمت

چارت تشکیلاتی

جدول نیروی انسانی و برآورد دستمزد

شرح وظایف کارکنان

جدول هزینه های سربار یک ماهه

فصل چهارم

برآورد سرمایه

جدول برآورد سرمایه

جدول برآورد درآمد در یک ماه

صورت حساب سود و زیان یک ماهه

صورت حساب سرمایه در یک ماه

بازپرداخت بدهی

محاسبه نقطه سر به سر

توجیه اقتصادی

فصل پنجم

نمودار هزینه

نمودار درآمد

نمودار سود

جدول زمان بندی

برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت

فصل ششم

بازاریابی (تبلیغات)

ابتکارات (خلاقیت)

میزان اشتغال زایی طرح

میزان مفید بودن طرح برای جامعه

فصل هفتم

گزارش بازدید

فرم استخدامی

فرم قرارداد کار

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی