امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نبات و آب نبات

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

وضعیت و میزان اشتغالزایی

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافت جواز تاسیس

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم: روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از کارخانه تولید نبات و آب نبات

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال)

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت فروش کالا)

فصل سوم: امور مالی طرح

جدول ویژگی های آب نبات

جدول واحدهای فعال در زمینه تولید نبات

جدول واحدهای فعال در زمینه تولید آب نبات

جدول واحدهای در دست احداث جهت تولید نبات

جدول واحدهای در دست احداث جهت تولید آب نبات

جدول واحدهای نبات در دست احداث

جدول واحدهای آب نبات در دست احداث

نمودار تولید آب نبات را به صورت زیر می توان مشخص کرد

نمونه ای از یک خط تولید آب نبات به صورت زیر می باشد

جدول هزینه محوطه سازی

جدول هزینه ساختمان

جدول ماشین آلات

جدول هزینه تاسیسات

جدول هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه انرژی

جدول میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز و قیمت ریالی آن در بازار داخل

میزان مواد اولیه مورد نیاز در یک ماه

جدول هزینه های ثابت سرمایه گذاری

جدول هزینه های متغیر تولید (کل هزینه های زیر برای یک سال می باشد)

جدول وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

جدول حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی

فصل چهارم: جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی