امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت

0

همکار عزیز و ارجمند، با تقدیم درود و احترام

پرسش‌نامه‌ای که پیش رو دارید به منظور یک تحقیق علمی طراحی شده است. در این پژوهش می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آموزش‌های کوتاه مدت (ضمن خدمت) تا چه میزان در اثربخشی و بهره‌وری نیروی انسانی استان مؤثر بوده است. بی‌شک زمانی به نتایج درست خواهیم رسید که شما پاسخ‌های دقیقی را ارائه فرمایید. نام شما در پرسش‌نامه ثبت نمی‌گردد، بنابراین به منظور یافتن جواب‌های صحیح، پاسخ‌های شما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

لطفاً هر بخش را به دقت بخوانید و جواب خود را با علامت ضربدر مشخص کنید.

موفق باشید××× پژوهشگر

ردیف

آموزش‌های کوتاه مدت (ضمن خدمت):

درجات پاسخ‌دهی

کاملاً موافقم

کمی موافقم

کمی مخالفم

کاملاً مخالفم

1

اطلاعات نو و جدیدی را نسبت به شغلم در اختیار من قرار داده است.

2

با عث شده تا وظایف خود را به طور صحیح انجام دهم.

3

باعث شده تا بدانم برای موفقیت بیشتر در کارم به اطلاعات جدید نیازمندم.

4

باعث شده تا در اکثر دوره‌ها با علاقه‌ی بیشتری شرکت نمایم.

5

باعث شده وظایفم را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهم.

6

به من کمک کرده است تا در هنگام بروز مشکل در رابطه با شغلم، از عهده‌ی آن برآیم.

7

پذیرش تغییرات را در محیط کارم آسان‌تر کرده است.

8

دانش تخصصی مرا در رابطه با شغلم افزایش داده است.

9

در افزایش بنیه‌ی علمی من با توجه به شغلم، مؤثر بوده است.

10

در افزایش توانایی تخصصی من، مؤثر بوده است.

11

در تقویت مهارت تفکر من در حل مشکلات (در حوزه‌ی شغلم) مؤثر بوده است.

12

روابطه‌ی مرا با وظایف و شغلم، بهبود بخشیده است.

13

روش کار مرا در محیط کارم، تغییر داده است.

14

شناخت و تسلط مرا نسبت به شغلم، افزایش داده است.

15

علاقه‌ی مرا به شغلم، افزایش داده است.

16

کاربرد معلومات علمی مرا در عمل، بهبود بخشیده است.

17

مرا برای استفاده‌ی بیشتر از ابزار، تشویق کرده است.

18

مرا برای افزایش یادگیری مهارت‌های شغلی، ترغیب کرده است.

19

مرا برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت دیگر، علاقه‌مند کرده است.

20

مرا به انجام صحیح و دقیق وظایف شغلی، علاقه‌مند کرده است.

21

مشکلات مرا در انجام وظایفم، کاهش داده است.

22

موجب به وجود آمدن روحیه‌ی شاد و فعال در من شده است.

23

نگاه و نگرش مرا به آموزش‌های کوتاه مدت (ضمن خدمت) مثبت کرده است.

24

همکاری مرا با مسؤولین، افزایش داده است.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمت و توجه شما، لطفاً بخش پایانی پرسش‌نامه را نیز تکمیل فرمایید.

جنس: مرد[ ] زن[ ]

سن: (..... سال)

سنوات خدمت: (.............. سال)

محل خدمت فعلی: اداره[ ] آموزشگاه[ ]

شغل فعلی: اداری[ ] آموزشی[ ]

آخرین مدرک تحصیلی: (.............)

رشته‌ی تحصیلی: (.........)

زمان برگزاری دوره‌ها: بیشتر بعدازظهرها[ ] بیشتر صبح‌ها[ ] بیشتر در تعطیلات تابستان[ ] بیشتر در ضمن سال تحصیلی[ ]

تعداد دوره‌های آموزشی کوتاه مدتی که در آن شرکت کرده‌اید: (......... دوره)

آیا به نظر شما در مجموع آموزش‌های کوتاه مدتی که تا کنون در آن شرکت داشته‌اید، اثر بخش بوده است؟

خیلی زیاد[ ]

زیاد[ ]

تاحدودی[ ]

ضعیف[ ]

خیلی‌ضعیف[ ]

بی نتیجه[ ]

به نظر شما تا چه میزان آموزش‌های کوتاه مدتی که تا کنون شرکت داشته‌اید، در اثر بخشی (بهره‌وری) و کارآیی شما، اثر داشته است؟

خیلی زیاد[ ]

زیاد[ ]

کمی[ ]

خیلی کم[ ]

بسیارضعیف[ ]

هیچ[ ]

با تشکر مجدد، خواهشمند است با طرح نظرات و پیشنهادات سازنده‌ی خود در رابطه با آموزش‌های کوتاه مدت، ما را بهره‌مند سازید.

تبلیغات متنی