امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: کلیات5

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

وضعیت و میزان اشتغالزایی

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافت جواز تاسیس8

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم: روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از کارخانه تولید اتانول (الکل طبی)

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال)

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت فروش کالا)

فصل سوم: امور مالی طرح

جدول 1 کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید اتانول

جدول 2 تعرفه های گمرکی مربوط به صنعت تولید اتانول

جدول 3 استانداردهای مرتبط با اتانول

جدول 4 قیمت اتانول برای هر یک کیلوگرم

جدول 6 شکر مصرف شده (بر حسب تن) برای تولید اتانول

جدول 7 کشورهای پیشرفته (صنعتی) عمده تولید کننده اتانول

جدول 8 کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده اتانول

جدول 9 برخی تولید کنندگان عمده اتانول در ایران

جدول 10 برخی مصرف کنندگان عمده اتانول در ایران

جدول 11 تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از ملاس چغندر قند (کد آیسیک15511112) در ایران

جدول 12 تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از ملاس نیشکر (کد آیسیک15511112) در ایران

جدول 13 تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل اتیلیک از گندم (کد آیسیک15511112) در ایران

جدول 14 تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید الکل صنعتی (کد آیسیک15511112) در ایران

جدول 15 آمار تولید اتانول در سال های اخیر

جدول 16 تعداد و ظرفیت طرح های با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول

جدول 17 تعداد و ظرفیت طرح های با 20 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول

جدول 18 تعداد و ظرفیت طرح های با60 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید اتانول

جدول 19 آمار واردات اتانول در سال های اخیر

جدول 20 مهمترین کشورهای تامین کننده اتانول شرکت های داخلی

جدول 21 مهمترین کشورهای تامین کننده اتانول شرکت های داخلی

جدول 22 برآورد میزان مصرف اتانول

جدول 23 آمار صادرات اتانول در سال های اخیر

شکل 1 فرایند آب دار کردن غیر مستقیم اتیلن برای تولید اتانول

شکل 2 فرایند آب دار کردن مستقیم اتیلن برای تولید اتانول

جدول 32تاثیر غلظت اولیه سلول های مخمر بر روی زمان تخمیر در فرآیند batch

شکل 3 راکتور CSTR

شکل 4 تاثیر غلظت گلوکز به روی تخمیر پیوسته

جدول 33برنامه سالیانه تولید

جدول 34 هزینه های زمین

جدول 35هزینه های ساختمان سازی

جدول 36 هزینه ماشین آلات خط تولید

جدول 37هزینه های تاسیسات

جدول 38هزینه لوازم اداری و خدماتی

جدول 39هزینه های قبل از بهره برداری

جدول 40جمع بندی سرمایه گذاری ثابت طرح

جدول 41 هزینه سالیانه مواد اولیه

جدول 42 هزینه سالیانه نیروی انسانی

جدول 43 مصرف سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات

جدول 44استهلاک سایانه ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان ها

جدول 45تعمیرات و نگهداری سالیانه ماشین آلات، تجهیزات و ساختمان ها

جدول 46 هزینه تسهیلات دریافتی

جدول 47 هزینه های سالیانه

جدول 48 برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز

جدول 49سرمایه گذاری کل

جدول 50 نحوه تامین سرمایه

شاخص های اقتصادی طرح

قیمت تمام شده

سود ناخالص سالیانه

درصد سود سالیانه به هزینه کل و فروش کل

نرخ برگشت سالیانه سرمایه

مدت زمان بازگشت سرمایه

درصد سرمایه گذاری ارزی به سرمایه گذاری کل

سرمایه گذاری ثابت سرانه

سرمایه گذاری کل سرانه

فصل چهارم: جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی