امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی تأسیس کلینیک مددکاری اجتماعی

0

تعداد صفحات: 46 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

دلایل انتخاب طرح

میزان مفید بودن طرح برای جامعه

وضعیت و میزان اشتغالزایی

تاریخچه و سابقه مختصر طرح

تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است

تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد

مشکلات و موانع استفاده از شواهد

راهکارهای طبابت بالینی(Clinical Practice Guidelines)

مراحل تدوین یک CPG عبارتند از

مقالات مروری نظام مندSystematic Reviews) )

مراحل تدوین یک مطالعه مروری نظام مند عبارتست از

ارزیابی فن آوری سلامت HTA)(Health Technology Assessment) )

ممیّزی بالینیClinical audit))

مدیریت خطا Error management))

اصول و عملکرد تعالی خدمات بالینی

تغییر بار بیماری ها

افزایش بار مداخلات درمانی

گسترش دانش پزشکی

تغییر نگرش و انتظارات بیماران از خدمات بالینی

نیاز به بومی سازی شواهد

رویکرد کشورهای مختلف به موضوع «تعالی در عرصه های ارائه خدمات سلامت»

کمیسیون تعالی خدمات بالینی (ولز)

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافت جواز تاسیس

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از محل تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تأسیسات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت جذب مشتریان)

فصل سوم امور مالی طرح

سرمایه گذاری ثابت طرح

محل اجرای طرح

تأسیسات

وسایل نقلیه

تأسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

تجهیزات پزشکی

جدول هزینه های ثابت طرح

هزینه های جاری طرح

ساختمان

مواد مصرفی

حقوق و دستمزد

تعمیر و نگهداری

هزینه استهلاک

هزینه سوخت و انرژی

جدول هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش (برای دوره یک ماهه)

جدول سرمایه گذاری

درآمد

برآورد هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه نقطه سربه سر

فصل چهارم جمع بندی نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی