امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ

0

تعداد صفحات: 66 صفحه

فصل اول – معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

مشخصات فنی محصول

معرفی روشهای تولید

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم – تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت تولید

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم – معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم – هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم – شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

تاریخچه

آشنایی با صنعت پرورش شترمرغ

تاریخچه پرورش شترمرغ

انواع شترمرغ

محصولات شترمرغ

ارزش غذایی گوشت شتر مرغ

سایر محصولات شترمرغ

مشخصات ظاهری شترمرغ

تولیدمثل

پرورش شترمرغ

روش باز

روش بسته

روش نیمه باز

استفاده از این روش چند مزیت دارد که عبارتند از

نکات مهم در پرورش شترمرغ

روشهای شروع به کار

تغذیه شتر مرغها

مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی

نحوه نگهداری شترمرغ

آشنایی با بخشهای اصلی پرورش شترمرغ

تغذیه دوره تخمگذاری

دوره استراحت

پرکنی.

جداکردن نرها و ماده ها.

طبیعی

مصنوعی

نگهداری جوجه تا 3 ماهگی

روش طبیعی(با مادر)

روش مصنوعی(بدون مادر)

روغن شترمرغ

نحوه کار کشتارگاه

خلاصه ای از بیماریهای شترمرغ

عفونتهای ویریوسی

بیماریهای تغذیه ای

فصل ششم چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی