امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

0

تعداد صفحات: 108 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول شناخت محصول

معرفی

نقش استراتژیک حمل و نقل در صنایع کشور و ارتباطات صنعتی و غیر صنعتی بین سازمانها، ارگانها و شرکت ها

حمل و نقل مسافران

افزایش روز افزون کارخانجات

معرفی صنعت تحت کار برد

صنایع تحت کاربرد پروژه را می توان در گروه مورد بررسی قرار داد

معرفی تکنولوژی از نقطه نظر منشاء

معرفی محصولات تولیدی

موارد استفاده مصرف کنندگان عمده محصول

فصل دوم شناخت و بررسی بازار

بررسی تولیدات گذشته و وضعیت تولید کنندگان

در نوسات تولید کارخانجات لنت ترمز چند عامل به چشم می خورد که در ذیل به آنها می پردازیم

بررسی قیمت

تحلیل وضعیت موجود مصرف

مصرف لنت سنگین در حال حاضر به دو بخش تقسیم می شود

خودروهای سنگین موود و در حال کار در کشور

کارخانجات تولید کننده خودروهای سنگین

پیش بینی مصرف آینده

روش پیش بینی

پس از محاسبات فرمول های رگرسیون داریم

تحلیل پیش بینی

برآورد مصرف

پیش بینی عرضه

جدول عرضه کنندگان موجود د ذیل آورده می شود

تحلیل پیش بینی

برآورد عرضه

صادرات

سهم بازار قابل حصول

فصل سومبررسی های فنی

تعیین ظرفیت

اثر تقاضای بازار

اثر مواد ورودی

اثر تاسیسات زیر بنایی

اندازه واحدهای مشابه

توان رهبری و سازمان دهی

بودجه

عدم تمرکز

جدول تولید برای سال اول بهره برداری

تکنولوژی (روش تولید) و چگونگی انتخاب و تامین آن

پیاده شدن تکنولوژی در کشور فروشنده و کشور های صنعتی

کارایی تکنولوژی در کشورهایی که پیاده شده است

همخوانی تکنولوژی با امکانات و حساس نبودن آن نسبت به محدودیت های ممالک

منسوخ نبودن تکنولوژی

میزان تجربه و سابقه صاحب تکنولوژی و دور نمای پیشرفتهای فنی آن

توان جذب تکنولوژی و قابلیت راهبری آن در ایران

سابقه فروشنده تکنولوژی در ایران و همکاریهای بعد از فروش

آزادی خریدار در انتخاب سازندگان تجهیزات

تعهد فروشنده تکنولوژی به آموزش نیروی انسانی جهت طراحی پروژه های جدید

هزینه تکنولوژی

لیست مواد مصرفی

برگ مسیر تولید

مبانی انتخاب ماشین آلات

همانطوریکه میدانید برای انتخاب ماشین آلات اصول و مبانی معینی، به شرح زیر وجود دارد

درجه انعطاف پذیری نسبت به نوع تولید، میزان تولید، و جانشین پذیری مواد

درجه مکانیزاسیون و اتوماسیون

تواناییهای اصلی نظیر ظرفیت تولید، عمر تولید و هزینه های سرمایه گزاری

هزینه های بهره برداری به ازای تولید هر واحد محصول

امکانات ساخت ماشین در داخل کشور

امکانات نگهداری و تعمیرات و دسترسی به لوازم یدکی

تجربه و حسن شهرت سازنده

لیست ماشین آلات

تعیین تعدادماشین آلات مورد نیاز

کسر ماشین

برای تعیین کسر مورد نیاز ماشین به صورت زیر عمل می کنیم

برگ تعیین تعداد ماشین آلات

جدول مشخصات ماشین آلات

سیستم حمل و نقل کارخانه

به طور کلی تجهیزات حمل و نقل در یک کارخانه می تواند به دو صورت باشد

تجهیزات حمل و نقل متحرک

تجهیزات حمل و نقل ثابت

تعیین فضاهای مورد نیاز

سالهای تولید

فضای مورد نیاز برای آزمایشگاه

ساختمانها و مکانهای رفاهی

رستوران

غذا خوری

تجهیزات لازم برای غذا خوری عبارتند از

انبار

بهداری

اتاق انتظار

اتاق معاینه

سرویسها

انبار وسائل بهداشتی و دارو

رختکن

که اگر کمد ها را در دو ردیف قرار دهیم خواهیم داشت

دستشویی

نمازخانه

سالن ورزشی

پارکینگ

نگهبانی و اطلاعات

فضای سبز

به ازای هر نفر از پرسنل طبق استانداردهای موجود ، در نظر می گیریم بنابراین داریم

فضای مورد نیاز تاسیسات

تاسیسات کارخانه که وجود آن الزامی است مقداری فضا را اشغال می کنند که در جدول زیر آمده است

فضای اداری

تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

خدمات تولیدی کارخانه

دریافت

وظایف این بخش به این شکل در نظر گرفته می شود

ارسال

برای دو بخش فوق مکان های زیر را طراحی می کنیم

ساختمان امور دفتری

سکوی تخلیه

انبارها

انبار مواد اولیه

با ضرب کردن فضای خالص در عدد، فضای کل انبار بدست می آید

انبار لوازم یدکی

موارد کا برای ان انبار طراحی می کنیم به صورت زیر است

انبار مواد مصرفی

انبار ضایعات

انبار محصول نهایی

تخمین فضای مورد نیاز انبار محصول نهای

فضای خیابانها و فضاهای دیگر

برای کلیه خیابانها و فضاهای دیگر مورد نیاز، درصد کل فضاهای فوق را در نظر می گیریم

کل فضای کارخانه

در این بخش به تعیین میزان آب و برق و سوخت های مورد نیاز کارخانه می پردازیم

برق مورد نیاز

برق ماشین آلات

برق مورد نیاز برای روشنایی

برق مورد نیاز برای محوطه

برای روشنایی محوطه تعدادی چراغ در محوطه در نظر می گیریم که محاسبات در ذیل می آید

به ازای هر m خیابان و پارکینگ لامپ واتی در نظر می گیریم

کل برق مورد نیاز برای کارخانه

برق مورد نیاز برای کل کارخانه با

برآورد آّب مصرفی

کل آب مصرفی در کارخانه را می توان در موارد زیر بر شمرد

آب مصرفی ماشین آلات

آب مصرفی توسط کارکنان

مصرف آب برای فضای سبز

سوختها

سوخت مصرفی توسط ماشین آلات

سایر مصارف

برای مصارف دیگر کارخانه به سوختهای زیر احتیاج است

گاز

گازوئیل

بنزین

بنابراین کل مصرف سوخت روزانه و سالانه در جدول ذیل آمده است

چارت سازمانی

جدول میزان حقوق و مزایای پرسنل

سیستم های دوران بهره برداری

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات به دو دلیل حائز اهمیت است

کنترل کیفیت

بازاریابی و تبلیغات

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

فصل چهارم مکان یابی اجرای طرح

مواد ورودی

بازار مصرف

نیروی انسانی

تاسیسات زیر بنایی

امکانات آموزشی و رفاهی

شرایط اقلیمی و جغرافیایی

مسائل مالی و هزینه ای

سیاستهای دولت

تاثیری بر محیط بیرونی

فصل پنجم بررسی های مالی و اقتصادی

هزینه های ثابت سرمایه گزاری

زمین

محوطه سازی

ساختمان

تاسیسات

تجهیزات حمل و نقل

تخمین سرمایه ثابت طرح

هزینه انرژی های مصرفی در سال

هزینه سالانه نگهداری تعمیرات

هزینه سالانه استهلاک

هزینه عملیاتی

سرمایه درگردش

حسابهای در یافتی

به طور معمول معادل دو ماه هزینه های عملیاتی است. پس از محاسبه داریم

مواد اولیه

این عامل باید حد اقل به اندازه هزینه ماه مواد اولیه باشد. لذا

محصول نیمه ساخته

محصول نهایی

معمولاٌ برای یک ماه هزینه کارخانه می باشد

پول نقد

حسابهای پرداختی

این عامل را معادل یک ماه هزینه مواد اولیه و سوخت و آب و برق را در نظر می گیریم. پس

دارایی های جاری

بدهی های جاری

جدول نحوه سرمایه گزاری

بهره بانکی

جدول هزینه های سالانه

تخمین قیمت فروش

تحلیل شاخص های ارزیابی مالی و اقتصادی

شاخص های مالی

شاخص های اقتصادی

جدول سود و زیان

هزینه های متغیر تولید

هزینه های ثابت سالیانه

ارزش خالص فعلی

جدول جریان نقدی

نرخ بازدهی داخلی

محاسبه نقطه سر به سری تولید

جدول بازگشت سرمایه

شاخص صرفه جویی ارزی

سهم استفاده از منابع داخلی و خارجی

ارزش افزوده

فصل ششم

اجرای پروژه

ایجاد سازمان برای اجرای طرح

نظارت کارگاهی

انجام اقدام مالی مورد نیاز

خرید و تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز

سرپرستی فعالیتهای اداری

برنامه زمانبندی

خرید و دانلود - 65000 تومان
تبلیغات متنی