امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

پروژه کارآفرینی مرغداری

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

مشخصات فنی محصول

معرفی روشهای تولید

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت تولید

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم معرفی نیروی انسانی

معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

زمین محل اجرای طرح

محوطه سازی

ساختمانها

میزان سرمایه گذاری

محاسبه هزینه ها

محاسبه سود و زیان ویژه (ارقام به میلیون ریال)

تاسیسات مورد نیاز

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های جاری

هزینه استهلاک

هزینه سوخت و انرژی

جمع هزینه های جاری طرح

فصل پنجم شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

تاریخچه پرورش مرغ

تاریخچه پرورش مرغ در ایران

روش های گرمایشی

مزایای دستگاه های گرم کننده تابشی در مرغداری ها

نقص طبیعی تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلودگی

چندین نقص دفاعی طبیعی در تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلوده شدن وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می شود

کیفیت پوسته shell Quality

روشهای ضد عفونی تخم مرغ قابل جوجه کشی

نقص طبیعی تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلودگی

چندین نقص دفاعی طبیعی در تخم مرغهای جوجه کشی در مقابل آلوده شدن وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می شود

پوسته اصلی تخم مرغ shell

کوتیکولcuticle

غشاهای پوسته shell membranes

PH بالای آلبومین

آنزیمهای ضد میکروب

اهمیت آب در صنعت مرغداری

باکتری درحد قابل قبول

ساختار بیوشیمیایی پوسته و سفیده تخم مرغ

ساختمان شیمیایی تخم مرغ

خواص بیوشیمیایی سفیده

اوآلبومین Ovalbumin

کونالبومینConalbumin

اووموکوئیدOvomucoid

فصل ششم چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی