امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآفرینی تولید و خدمات دستگاه های برق

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

کلیات و معرفی طرح

معرفی و مشخصات مجری

شرح فرآیند(روش ارایه خدمات/ روش تولید)

مجوزات قانونی مورد نیاز

معرفی محصولات/ خدمات طرح و جدول فروش

معرفی ویژگی های محل اجرای طرح

محصولات یا خدمات شما چه ویژگی های خاصی دارد که مشتریان محصول یا خدمات شما را جهت خرید انتخاب می کنند؟

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول یا ارایه خدمات خود را با ذکر میزان مصرف طی مدت یک سال یا یک ماه همراه با قیمت خرید آنها در جدول زیر مشخص نمایید

9-پس از راه اندازی کسب و کار به همراه مجری یا مجریان طرح(خودتان) به چند نفر همکار جهت تولید محصول با ارایه خدمات

نیاز دارند

فهرست ماشین آلات و تجهیزات/ ادوات مورد نیاز

تأسیسات مورد نیاز

آیا وسیله نقلیه(کاری نظیر: وانت، و) برای استفاده در کسب و کار خود نیاز دارید

زمانبندی اجرای طرح

بررسی های بازار

مشتریان و بازارهای هدف

نحوه توزیع و فروش محصول/ خدمات

رقبا

4کالا یا خدمات شما چه برتری نسبت به رقبای شما دارد که مشتری

بین شما و رقیب شما، کالا یا خدمات شما را انتخاب می کند؟

آیا نوآوری خاصی در تبلیغات و بازاریابی دارید

مواد اولیه خود را از کجا تأمین می کنید؟ در صورت آگاهی نام فروشگاه با شرکت را نیز ذکر کنید

آیا کالا و محصول شما از جمله کالاهای وارداتی به کشور است؟(مخصوص طرح های تولیدی

بررسی های مالی و اقتصادی

شاخص های مالی و اقتصادی طرح

فهرست جداول

جدول فروش محصولات/ خدمات طرح در(یک ماهیک سال)

جدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماههیک ساله

فهرست تجهیزات و ادوات و ماشین آلات مورد نیاز

جدول سرمایه گذاری ثابت طرح

جدول هزینه های جاری در یک دورهیک ماهه یک ساله

جدول هزینه های ثابت و متغیر (استخراج شده از جدول شماره دو)

جدول سرمایه در گردش

ساختار تأمین منابع و سرمایهجدول شماره شش

جدول سود و زیان طرح ماهیانه سالیانه

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی