امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی عمران اجرای پست برق فشار قوی

0

تعداد صفحات: 31 صفحه

آشنایی با محل کار آموزی و عملیات انجام شده طی دوره

عملیات اجرایی مربوط به ساختمان کنترل

اجرای سقف کاذب

گچ کاری داخل اتاق کنترل

کاشی کاری درون سرویس ها و اتاق باطری

سنگ کاری های ساختمان کنترل

اجرای بتن پیاده رو در اطراف ساختمان کنترل

عملیات اجرایی مربوط به اتاق های بی سی آر

اجرای کف کاذب در بی سی آر روم ها

کارهای اجرایی مربوط به محوطه کارگاه

اجرای کانال ها

اجرای دال روی کانل ها بعنوان پل

اجرا محل قرار گرفتن تابلو های برق روی کانال ها

اجرای تسطیح، رگلاژ و بکفیل محوطه

اجرای پداستالها برای دکل ها و گنتری ها

اجرای دیوار آتش

اجرای شبکه سیم ارت

اجرای فنداسیون دیوار های جانبی کارگاه

آزمایشگاه بتن

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی