امروز یکشنبه 03 تیر 1403

کارآفرینی تأسیس مهد کودک

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

مقدمه

تاریخچه

تاریخچه مهد کودک در جهان

تاریخچه مهد کودک در ایران

راهنمای انتخاب مهد کودک

ویژگیهای مدیران و مربیان مهد کودک

پرداخت به موقع شهریه

دقت در انتخاب مهد کودک و آشنایی با روش آموزشی مهد پیش از ثبت نام

اطلاع رسانی درست اولیاء از وضعیت و مشکلات رفتاری کودک

اطمینان از رعایت مسایل بهداشتی در مهد کودک

اعتماد به مربیان و مدیران مهد کودک

برخورد منطقی با نزاع های کودکان

زمان دادن به کودک و مهد جهت جذب یک دیگر

عدم ثبت نام کودکان برای مدت کوتاه

شرکت در جلسات اولیاء و مربیان

عدم درخواست والدین به تشویق بی جا و اجبار به صرف تغذیه

عدم درخواست وجه پرداختی بابت روزهای غیبت کودک

پرداخت کامل شهریه فروردین ماه

عدم توقع تبعیض بین کودکان

راهنمایی و همکاری در برگزاری مراسم و جشن ها

پرهیز از به مهد سپردن کودکان بیمار

خودداری از به همراه داشتن اشیای گران قیمت و زیور آلات توسط کودکان

احترام به کودک و زمینه سازی تحقق حقوق حقه او

حفظ سلامت جسمی کودک

مراقبت از کودک در هنگام بازی، گردش های علمی و کارهای روزمره در مهد کودک

توجه به رشد کودک در زمینه های مختلف و مشاوره با اولیاء جهت انجام بهتر وظایفشان

توجه به چگونگی تغذیه کودک

حفظ بهداشت فردی و محیطی و آموزش آداب بهداشتی به کودک

حفظ و مراقبت از وسایل شخصی کودک و عودت لوازمی که کودک به همراه دارد

جلوگیری از نزاع و درگیری کودکان با یک دیگر

راهکارهای برای راحت تر سپردن کودک به مهد

انواع پرونده های کودک در مهد

انواع پرونده های کودک در مهد کودک از این قرارند

مدارکی که در این پرونده نگه داری می شوند عبارتند از

در این پرونده مدارک زیر نگه داری می شود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کودک

مشخصات مجری و همکاران

تحلیل استراتژی بازار

محاسبه سود خالص

محاسبه سود ناخالص

بررسی نقطه سر به سر

توجیح اقتصادی

دوره بازگشت سرمایه

نتیجه گیری

ارائه پیشنهادات

آموزش پیش از دبستان

اسناد و مدارک

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی