امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت مخلوط و جداسازی آن علوم پایه هشتم

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

1) کوچکترین ذره ی سازنده ی مواد اتم می باشد.

2) مولکول ها از اتصال اتم ها به وجود می آیند.

3) ذرات سازنده ی برخی مواد مولکولی و برخی دیگر اتمی است.

و...

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی