امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

تعریف سیتم

معرفی سیتم

طرح عملیات

طرح وردوی

طرح خروجی

تجزیه و تحلیل سیستم

اجزاء سیتم

خروجی های سیستم

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

روش پرداخت دستمز

محاسبه دستمزد

دستورالعمل تکمیل فرمها

بایگانی

روش پرداخت حقوق

پرداخت حقوق

فرمها

شرح فرمها

بایگانی

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

نوبت کاری

پاداش

کسورات حقوق و مزایا

حق بیمه

مالیات

سایر کسورات

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

لیست حقوق و دستمزد

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

نتیجه گیری

خرید و دانلود | 37,000 تومان
خرید و دانلود - به کارکنان

لیست حقوق و دستمزد

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

نتیجه گیری

پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد
خرید و دانلود | 37,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط
تبلیغات متنی