امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری شرکت جامعه

0

تعداد صفحات: 46 صفحه

مقدمه

تاریخچه

شرکت وسابقه آن

موقعیت مکانی و زمانی

مواد اولیه

تکنولوژی تولید

فصل اول: سیستم انبار داری

مقدمه

هدف و تعریف سیستم انبار داری

فرمهای موجود در انبار

کالاهای خریداری شده

نقل و انتقال محصولات کامل شده یا نیمه تمام

برگشت کالا

درخواست تحویل کالا از انبار

مجوز خروج کالا

تحویل دارایی و ابزارآلات

فصل دوم: سیستم حقوق

کسورات حقوق

پرداخت حقوق و دستمزد

روش انجام حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه سیستم هزینه های حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزینه های حقوق و دستمزد

مزایای حقوق و دستمزد

فصل سوم:طراحی یک سیستم محاسبه و پرداخت حقوق

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کنترل

فصل چهارم: ثبت یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی

شرح مختصری ازعملیات تجاری مورد نظر ی اتاکید بر عملیاتی که آثار مالی دارند

طرح سرفصل های حسابداری مورد نیاز واحد اقتصادی

طراحی فرم دریافت و پرداخت نقدی، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداری

سند حسابداری

فرم تنخواه گردان

عملیات مالی مختلف و انجام ثبت حسابداری برای آن و چگونگی بستن حسابها و سود و زیان

صورتحساب سودوزیان

تعیین کنترلهای داخلی

نحوه نگهداری موجودی های کالا

سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها

سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها

فصل پنجم: بحث, نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری

طراحی یک سیستم محاسبه و پرداخت حقوق

معایب

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی