امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم پلاک کوبی اموال شرکت توس چینی

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

فصل اول

عنوان موضوع

آشنایی با نحوه پلاک کوبی در شرکت تولیدی توس چینی

بیان موضوع و اهمیت آن

روش تحقیق

اهداف تحقیق

محدودیت های تحقیق

نحوه گردش و مشاهده اموال

ضرورت های پلاک کوبی

فصل دوم

تعاریف

اموال

اموال مشهود

اموال نامشهود

اموال غیر مصرفی

اموال مصرفی

اموال تحصیل شده

جمعدار اموال (امین اموال)

ارزش متعارف

جایگاه اموال در قانون

فصل سوم

تحصیل اموال

تحصیل اموال از طریق خرید

زمین

ساختمان

تاسیسات

ماشین آلات و تجهیزات

وسایل نقلیه

اثاثیه و منصوبات

ابزار آلات و قالب ها

دارایی های نا مشهود

تحصیل اموال از طریق تولید و احداث

تحصیل دارایی به طور رایگان (اهدائی)

تحصیل اموال به صورت امانی

کنار گذاری و واگذاری اموال

کنار گذاری اموال اسقاط و مستعمل

کنار گذاری اموال بر اثر حوادث مختلف

اهدای اموال

فروش اموال

معاوضه اموال

مخارج بعد از تحصیل

تعمیرات و نگهداری

تعویض و بهسازی

گسترش و الحاق

جابه جایی و نصب مجدد

استهلاک

ماهیت استهلاک

علل استهلاک

عوامل تعیین هزینه استهلاک

ثبت استهلاک

برخی از روش های متداول محاسبه استهلاک

جمعداری اموال

فصل چهارم

نتیجه گیری

خرید و دانلود | 27,000 تومان
تبلیغات متنی