امروز جمعه 11 اسفند 1402

گزارش کارآموزی کارخانه روغن کشی

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

گزارش کارآموزی کارخانه روغن کشی

پیشگفتار

مقدمه

اهمیت اقتصادی چربیها و روغنها در جهان و ایران

تاریخچه روغن نباتی در ایران

فصل اول

تاریخچه کارخانه کشت و صنعت شمال

تولیدات اصلی و جانبی کارخانه کشت و صنعت

شرح تولیدات اصلی و جانبی

محصولات جانبی کارخانه های روغن کشی

ترکیبات شیمیایی چربیها در روغنها

مراحل تهیه روغن های نباتی

علّت هیدروژناسیون

واکنش هیدروژناسیون کلی

جزئیات مراحل و دستگاهها

نقش گاز

تعریف کاتالیست

فاکتورهای مهم در هیدروژناسیون

عمل آوری هیدروژناسیون

انواع هیدروژنه کردن

هیدروژنه کردن انتخابی

فصل دوم

تبدیل لوبیای سویا به روغن

ذخیره سازی

مراحل آماده سازی

استخراج

حلال گیری

صمغ گیری و جدا کردن لستین

موازنه مواد سویا برای استخراج با حلال

تبدیل فرآورده های روغنی

تصفیه قلیایی

بی رنگ کردن

هیدروژناسیون

بی بو کردن

فرآورده های روغنی سویا

کاربردهای پروتئین های سویا

حلالیت ایزوله ها

دناتوراسیون

ترکیب اسید آمینه

لوبیای سویای کامل

فرآورده های پروتئینی لوبیای سویای فرآیند شده

دستگاه جداسازی

امولسیفیکاسیون

جذب چربی

جذب آب

بافت

تشکیل خمیر

تشکیل فیلم یا لایه نازک

کنترل رنگ

هوادهی

منابع

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی