امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی گزارش تولید کنسرو رب گوجه فرنگی گلستان

0

تعداد صفحات: 67 صفحه

بخش اول: کنسرو رب گوجه فرنگی

مقدمه

تاریخچه صنعت کنسرو

تاریخچه کنسرو سازی در ایران

تولید رب گوجه فرنگی

فصل اول

پیدایش گوجه فرنگی

ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی

کشت گوجه فرنگی

برداشت گوجه فرنگی

حمل گوجه فرنگی

فصل دوم

گزارش از شرکت صنایع غذایی گلستان عصاره تولید کننده رب گوجه فرنگی دلند

نقشه ساختمانی شرکت

روند تولید کنسرو رب گوجه فرنگی

دریافت گوجه فرنگی

شستشو

سورت کردن

خرد و له کردن

حرارت مقدماتی

استخراج و تصفیه پالپ

تغلیظ آب گوجه فرنگی

بسته بندی

بسته بندی قوطی

افزودن نمک

پاستوریزاسیون

پر کردن

دربندی قوطی

تونل پخت

تاریخ زدن

بسته بندی قوطی

بسته بندی اسپتیک

انبار

فصل سوم: تأسیسات

دیگ بخار

کمپرسور هواسان

سیستم آبرسانی

سیستم فاضلاب

سیستم اطفای حریق

فصل چهارم: آزمایشات کنترل کیفیت

مقدمه

آزمایشات فیزیکوشیمیایی

آزمون های میکروبی

بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی

ارزیابی دربندی قوطی

آزمونهای آب

فرم ارزیابی محصول

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 55,000 تومان
تبلیغات متنی