امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

مراحل توسعه ی مدیریت

تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

تمام فعالیّتهای مدیریت منابع انسانی برای رسیدن به اهداف زیر است

سیر توسعه ی مدیریت منابع انسانی

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی

تجزیه وتحلیل شغل

مراحل تجزیه وتحلیل شغل

شیوه های جمع آوری اطلاعات

مدلهای جمع آوری اطلاعات

طراحی شغل Job design

شیوه های طراحی شغل

الگوهای طراحی شغل

الگوهای جدید طراحی شغل

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی