امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت کیفیت نرم افزار

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

مروری بر مفاهیم مدیریت کیفیت نرم افزار

کیفیت محصول و کیفیت فرآیند

ابعاد مختلف کیفیت

مدیریت کیفیت درRUP

اهداف مربوط به آگاهی

اهداف مربوط به تغییر

مدل بلوغ قابلیت

تعریف و تشریح مدل بلوغ قابلیت

پنچ مرحله رشد یافتگی

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی