امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت اصول سرپرستی - کارگر و کارفرما

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر 11

سازمان بین المللی کار

هدف ها و فعالیت ها

مدیریت

وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران

ضرورت های اصلاح قانون کار

مشکل سرمایه گذاری اقتصادی است نه حقوقی

تعریفی از سندیکا و شکل گیری و مسئولیت سندیکایی

چگونگی تشکیل نهادهای کارگری

جنبش های کارگری و بهره برداری نوین در ایران

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی