امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت سیستمهای بازاریابی و فروش

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

فهرست

سیستم های کانالی در بازاریابی

اهمیت یکپارچگی سیستمهای کانالی

تقسیم بندی سیستمهای کانالی

حقوق مشتری

سیستمهای کانال توزیع

تحلیل مشخصات مشتری

نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی

جایگاه مشتری در بازاریابی و اهمیت آن در فروش

اصل شخصی سازی و نظارت بر مشتری

اصل تبلیغات

کانالهای بوزیع و نوآوری های داخلی

12-کانالهای توزیع جدید مورد پشتیبانی فناوری اطلاعات

بهبود خرید و پرداخت در فروشگاه

کیوسک اطلاعات و سیستمهای ویدیویی

RFID

مدیریت کانالهای توزیع

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی