امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مروری بر انواع ساختار سازمانی

0

تعداد صفحات: 51 صفحه

فهرست مطالب:

تعریف ساختار سازمانی

در چه زمانهایی ساختار را باید تغییر داد؟

رابطه استراتژی و ساختار

ابزارهای سازمانی برای تحقق چابکی

ساختارهای سازمانی سنتی

ساختارهای سازمانی جدید

ساختارهای بلند و ساختارهای مسطح

عوامل موثر در تعیین تمرکز و عدم تمرکز

ساختار سازمانی برخی از موسسات مطالعاتی

معرفی:

ساختار سازمانی مجموعه راههایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می‌کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می‌کند (مینتزبرگ)

ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. (فردیکسون)

روابط گزارش دهی، کانالهای ارتباط رسمی، تعیین مسؤلیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می‌سازد. (هدج و آنتونی)


خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی