امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری فرمانداری

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

مقدمه گزارش

اهمیت حسابداری در دوران کنونی

اطلاعاتی درباره فرمانداری

واحد اداری و مالی فرمانداری

چارت سازمانی فرمانداری

وظایف واحد اداری و مالی فرمانداری

مراحل خرج در فرمانداری

مناقصه عمومی

مناقصه محدود

ترک تشریفات مناقصه یا مزایده

پرداخت هزینه ها در فرمانداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است

رسیدگی و ممیزی حساب شهردایها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید

ارزیابی آموخته ها وارائه پیشنهادات

پیشنهادات

خرید و دانلود | 21,000 تومان
تبلیغات متنی