امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی بانک ملت

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

چکیده مطالب

فصل اول تاریخچه حسابداری

پیشینه حسابداری

تاریخچه حسابداری

تعاریف حسابداری

سیستم حسابداری

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر معین

برگه یا مدرک یا سند حسابداری

نحوه نگهداری دفاتر قانونی

موارد رد دفاتر قانونی

پرسشهای پژوهش

اهداف آتی بانک

فصل دوم تاریخچه

تاریخچه بانک

چارت سازمانی

شرح وظایف بانک

مبناء و نحوه تهیه صورتهای مالی

مبنای تهیه صورتهای مالی

نحوه ارائه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

تسعیر ارز

مطالبات سررسید گذشته و معوق

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

سپرده قانونی

دارائیهای ثابت و استهلاک آن

موجودی انبار

مشارکت

روش شناسایی درآمد

مبنای تعهدی

مبنای نقدی

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

آئین نامه طبقه بندی تسهیلات و تعهدات بانکها

تسهیلات اعطایی

طبقه بندی تسهیلات و تعهدات

آئین نامه نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها

درآمد بانک از فعالیتهای مشاع

هزینه های بانک

فصل سوم

کنترل های لازم در حسابداری

محدودیت ها و پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی