امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت پروژه مالی کارخانه قند آبکوه

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

تاریخچه

فصل اول فرآیند تولید

چارت سازمانی

فصل دوم انبارداری

شرح وظایف مدیر امور مالی

شرح وظایف معاونت امور مالی

شرح وظایف سرپرست انبار

شرح وظایف مسئول کنترل و انتظامات انبار

تعریف انبارها

انبار مواداولیه شامل

انبار قطعات و لوازم یدکی و فنی

انبار سایر موجودیها

ثبت های حسابداری

فصل سوم حقوق و دستمزد

روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

مرخصی استعلاجی چیست؟

نحوه پرداخت پاداش

اوقات تلف شده

نحوه پرداخت سنوات خدمت

طریقه ثبت لیست حقوق و دستمزد

فرم ها

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی