امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت نمانور

0

تعداد صفحات: 90 صفحه

تاریخچه

مقدمه

کیفیت کالا

نقش طراحی در صنعت بسته بندی

بسته بندی و صادرات

روش های افزایش کیفیت کالا و خدمات

کنترل کیفیت

عوامل مؤثر در کیفیت طراحی

اجزای مدیریت کیفیت فراگیر

spc چیست؟

هزینه یابی کیفیت

شرکت XX سهامی عام

مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در ژاپن

اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت

ادغام برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت جامع کیفیت

عناصر اصلی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت

سنجش، ارزشیابی و ارتقای مستمر

پنج رویکرد برنامه ریزی کیفیت

مراحل اجرا

نظریه مدیریت کیفیت

زنجیره واکنشی بهبود کیفیت

جایزه مالکوم بالدریج

جوران

کرازبی

تاگوچی

ایشی کاوا

اصول حرکت به سوی کیفیت

استانداردهای کیفی و کیفیت

ابعاد کیفیت

تعاریف

پاسخ به چند سؤال کلیدی

مدلهای جهانی ارزیابی کیفیت

استقرار مدیریت کیفیت

ساختار روش اجرایی

مبنای مدیریت کیفیت

منابع

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی