امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی کارخانه مشهد سرما (طراحی صنعتی)

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

تاریخچه شرکت مشهد سرما

نحوه شکل گیری و تاریخچه تاسیس

آدرس کارخانه و فروشگاه ها

اهداف به همراه افتخارات شرکت

از جمله تولیدات شرکت

پروسه تولید و ماشین آلات مورد استفاده

قسمت پروفیل

قسمت تو کاری

قسمت نصب موتور

مواد و روشهای ساخت

تحلیل فرآیندهای طراحی و تولید

خواهان طرح جدید

گروه های اجتماعی مرتبط با یخچال صنعتی

کلاس اجتماعی افراد مرتبط

تاثیرات محیط بر محصول

تاثیرات محصول بر محیط

نتیجه گیری

پروسه طراحی و تولید

پروسه استفاده

پروسه بعد از استفاده

ساختمان یخچال

گشتالت استیتیکی و سمبلیکی

نتیجه گیری

منبع

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی