امروز شنبه 12 اسفند 1402

کارآموزی شرکت سرما آفرین (فن کوئل-چیلر-هواساز)

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

مقدمه

چیلرجذبی

فن کوئل

پکیج

چیلرتراکمی

هواساز.

در خنک کننده

بعضی مزایای دستگاه.

بعضی اجزای جانبی دستگاه.

بعضی تست هایی که بر روی دستگاه انجام می شود

برخی از دستگاه های استفاده در شرکت

خرید و دانلود | 55,000 تومان
تبلیغات متنی