امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی اطلاعات کلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

اجزای ماشین

خودرو

سیر تحولی و رشد

انواعوسایل نقلیه موتوری

ساختمان اتومبیل ها

طرز کار خودرو

کاربرد خودرو

موتور

ساختمان موتور

طرز کار موتور

انواع موتور

کاربردها

نقش موتورها در زندگی روزمره

باطری خودرو

اجزا تشکیل دهنده باتری

اتصال خانه های باتری به یکدیگر

هیدرومتر یا اسید سنج باتری

جدول مخصوص تعیین و شارژ باتری

نگهداری باتری

سیلندر موتور

تقسیمات و انواع سیلندر

ساختار

پیستون

مواد ساختمانی

عیب پیستون های آلومینیومی

قسمت های اصلی پیستون

طرز کار پیستون

شاسی خودرو

اجزای ساختمانی شاسی خودرو

میل لنگ

ساختمان میل لنگ

انواع سیستمهای ترمز و EBS

ترمزهای ضد قفل

مکان ترمز های ضد قفل

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی