امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی تهویه مطبوع و سیستم های سرمایش و گرمایش

0

تعداد صفحات: 74 صفحه

آشنایی با مکان کار آموزی

تست سیستم های تهویه مطبوع

دماهای طرح متداول

الزامات هوای تازه

پاکسازی هوا

حرکت و سرعت مجاز هوا در سرمایش تبخیری

شرایط قابل توصیه برای داخل در تابستان

برج های خنک کن

بازرسی منظم برج خنک کن

آشنایی با انوع دستگاهها و سیستم های تبخیری

انتخاب برج خنک کن پر بازده بر مبنای رنج یا پروچ

گرمای محسوس و نهان

تاملی بر مفهوم اندازه بهینه شهر

سرمایش مفید و آسایش

اصول تهویه مطبوع

چک لیست راه اندازی برج خنک کن

انتخاب سیستم تهویه مطبوع

کمپرسورهای تبرید

کمپرسورهای مارپیچی

مزایای کمپرسورهای مارپیچی.

آنالیز و مقایسه سیستم های تبرید

تصفیه آب برج خنک کن

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی