امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش غنا

0

ساختار آموزشی

آموزش پایه:

سن ورود=6 سالگی سن اتمام=15سالگی

آموزش ابتدایی

سن ورود=6 سالگی سن اتمام=12سالگی

آموزش مقدماتی متوسطه(راهنمایی)

سن ورود=12سالگی سن اتمام=15سالگی

در پایان مقطع مقدماتی متوسطه گواهینامه آموزش پایه (BECE) به فارغ التحصیلان اعطاء می گردد.

آموزش تکمیلی متوسطه

سن ورود = 15سالگی سن اتمام = 18سالگی

در پایان مقطع تکمیلی متوسطه گواهینامه دیپلم متوسطه (SSCE) به فارغ التحصیلان اعطاء می گردد.

آموزش فنی و حرفه ای

سن ورود = 15سالگی سن اتمام = 18سالگی

برنامه های آموزشی

سیستم آموزشی پیش دانشگاهی کشور غنا بر6 سال مدرسه ابتدایی (اجباری)، 3 سال مقدماتی متوسطه و 3 سال تکمیلی متوسطه مشتمل می گردد. در پایان دوره3 ساله ی تکمیلی متوسطه دانش آموزان در امتحان تأیید دوره ی متوسطه * شرکت می کنند.

تبلیغات متنی