امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش عربستان

0

ساختار آموزشی

نظام آموزش و پرورش عربستان سعودی ازدوره1تا2ساله پیش دبستانی،دوره 6ساله ابتدایی،دوره 3ساله مدارس مقدماتی متوسطه و دوره3ساله تکمیلی متوسطه متشکل گردیده است.

آموزش ابتدایی

مدت زمان دوره: 6 سال (طی سنین 12-6سال)

برنامه های آموزشی

زبان عربی، آموزش هنر،جغرافیا، تاریخ، اقتصاد خانواده (برای دختران)، ریاضیات،آموزش بدنی (برای پسران)، آموزش اسلامی و علوم.

گواهینامه آموزشی

شهاده المدارس الابتدائیه (گواهی آموزش ابتدایی عمومی)

تبلیغات متنی