امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش اندونزی

0

ساختار آموزشی

نظام آموزشی دولتی برهفت نوع آموزش به شرح ذیل مشتمل می گردد:

1-آموزش عمومی در مورد توسعه علم و دانش و اصلاح مهارتهای دانش‌ آموزان را در اولویت قرارمی‌دهد.در آخرین سطوح تحصیلی تخصص یافتن اهمیت دارد.

2-آموزش فنی ‌وحرفه‌ای که دانش‌آموزان را برای کسب مهارتهایی فنی آماده می‌کند تا برای کسب مشاغل آمادگی لازم را داشته‌‌باشند.

3-آموزش استثنائی مهارتها و توانائیهای مهمی را به دانش‌آموزانی می‌آموزد که ناتوانی جسمی و ذهنی دارند.

4-آموزش خدماتی با هدف افزایش توانایی لازم برای کسب مشاغل رسمی یا اداری برای ادارات دولتی یا مراکز دولتی غیراداری است.

5-آموزش مذهبی دانش‌آموزان را برای یادگیری تعالیم خاص مذهبی و موضوعات مربوط به آن آماده می‌کند.

6-آموزش آکادمیک کسب دانش و مهارتهای علمی را در اولویت قرارمی‌دهد.

7-آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان را برای کسب دانش و مهارنهای خاص مربوط به مشاغل آماده می‌ کند.

آموزش پایه

سن آغاز دوره:7سالگی

سن اتمام دوره:12سالگی

مقطع آموزش ابتدایی

مدت‌تحصیل:6سال

میانگین سنی:6تا12سالگی

آزمون پایان دوره: EBTA یا EBTANAS:SD

مدرک اعطایی:گواهینامه EBTANAS:SD

مقطع مقدماتی متوسطه

مدت تحصیل:3سال

میانگین سنی:12تا15سالگی

آزمون پایان دوره:EBTANAS:SMP

مدرک اعطایی:گواهینامه EBT.TB SMP

مقطع تکمیلی متوسطه

مدت تحصیل:3سال

میانگین سنی:15تا18سالگی

آزمون پایان دوره: EBTANAS:SMA

مدرک اعطایی:STTB:SMA

آموزش فنی و حرفه‌ای

مدت تحصیل:4سال

میانگین سنی:15تا19سالگی

دوره های سه ساله

دبیرستانهای فنی

دبیرستانهای حرفه‌ای و بازرگانی

دبیرستانهای اقتصاد داخلی

دبیرستانهای تکنولوژی داخلی

دبیرستانهای گرافیک

دبیرستانهای فنی و هوانوردی

دبیرستانهای ناوگان دریایی

دبیرستانهای فنی کشاورزی

دوره های چهارساله

دبیرستانهای عمران و نوسازی

دبیرستانهای رقص،نمایش و موسیقی

دبیرستانهای موسیقی

دبیرستانهای مددکاری اجتماعی

مدرک اعطایی:گواهینامه STM

آموزش علوم اسلامی

آزمون پایان دوره:EBTAN

مدرک اعطایی:STTB MA MMTA

تبلیغات متنی