امروز جمعه 11 اسفند 1402

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی گرایش عمومی و بالینی

0

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی گرایش عمومی و بالینی

بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه

آنومی فرهنگی و اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر

آموزش مهارت‌های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد

مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مؤلفه‌های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره

مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مؤلفه‌های اقتصادی فرهنگی

بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد

بررسی تأثیر گروه درمانی شناختیرفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه

بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان

بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه‌های حل مسأله در بهبود شیوه‌های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر

تبلیغات متنی