امروز جمعه 11 اسفند 1402

نکات مهم در بازرسی گاز

0

1- در صورتی که مجری مجبور به نصب کنتور گاز در مسیر تردد ماشین باشد، ارتفاع زیر کنتور نباید از 210 سانتیمتر کمتر باشد و شیر کنتور به صورت یو اجرا شود.

2- شیر قطع جریان گاز هر واحد میبایست در مسیر ورود ساختمان باشد و تحت هیچ شرایطی نمی توان شیر قطع را داخل یا پشت واحد نصب کرد.

3- در صورت عدم نصب انشعاب بخاری،اجاق گاز یا آبگرمکن (پس از حصول اطمینان از عدم امکان و بررسی علت و تلاش برای رفع علت) مالک موظف است نسبت به عدم اضافه نمودن انشعابهای فوق تعهد ثبتی داده که این تعهد می بایست ضمیمه مدارک گردد.

4- عبور لوله از حریم همسایه مجاز نیست مگر با رضایت نامه کتبی همسایه.

5- عبور و خروج دودکش به سمت حریم همسایه تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد(حتی با رضایت نامه ثبتی همسایه)

6- قطر کلکتور ورودی ساختمانهای چند واحدی با توجه به دورترین نقطه مصرف(از رگولاتور) و مصرف کل ساختمان محاسبه می گردد.

7- عبور لوله از سقف به نحوی که دو طرف لوله آزاد (دیوار کنار لوله نباشد مثل عبور از وسط اتاق یا عبور عرضی از راهرو) بدون ساپورت مناسب و ترجیحاً جوشی ممنوع است(به دلیل استفاده به عنوان محل آویز)

8- تست فشار داخلی لوله ها با فشار 10PSI (در صورتی که گیج مورد استفاده حداکثر فشار 15PSI را نشان دهد) مجاز است. در غیر اینصورت تست فشار می بایست با 30PSI انجام شود(در این حالت نیز گیج نباید فشار بالاتر از 50PSI را نشان دهد).استفاده از گیج با رنچ بالا باعث بروز خطا در قرائت شده و تشخیص افت فشار مقدور نمی باشد.

9- لوله رابط و شبکه داخلی به طور مجزا تست شود.

10- به منظور کنترل گیج از نظر سالم بودن(اطمینان از دستکاری) بهتر است شیر تست باز شده و اجازه بدهید مقداری از هوا تخلیه شود، در صورتی که عقربه ثابت بماند نشان دهنده دستکاری شدن گیج هست(بنده با گیجهایی برخورد کرده ام که در مقابل فشار 2 تا60 پوند عدد 30 را نشان می دهد)

11- زمان تست و اطمینان از عدم نشتی 24 ساعت است.

12- حداقل فاصله بین دیوار و لوله گاز یک سانتیمتر است و کمتر از این مقدار باعث تجمع گردو غبار و مواد دیگر در پشت لوله شده و باعث خوردگی لوله می شود.

13- فاصله مناسب برای نصب رگولاتور برای انشعبات تکی 20 سانت متر و برای انشعابات مشترک 53 سانتی متر است. در صورتی که انشعاب اول(در انشعابات مشترک) وصل باشد، ملاک اندازه گیری سه راه قبلی می باشد.که از فاصله موجود یک لوله 10 سانتی متری، یک شیر قفلی و یک مهره ماسوره کسر و لوله رابط دو تکه در نظر گرفته شود.

تبلیغات متنی