امروز شنبه 12 اسفند 1402

عیب یابی و رفع عیب آبگرمکن های بدون شمعک

0

آبگرمکنهای آیونایز(بدون شمعک)

1-    آبگرمکن روشن نمی شود(جرقه میزند ولی شیربرقی عمل نمی کند)

•         خرابی از آداپتورو یا ضعیف بودن آداپتور

•         درصورت استفاده از باتری ضعیف بودن باطری

•         خرابی از مجموعه سیم (قطعی از ناحیه سوکت شیربرقی)

•         خرابی مجموعه برد (در این حالت جرقه میزند ولی شیربرقی عمل نمی کند)

•         فشار گاز بالا باشد(خصوصا" گاز مایع ورگولاتور فشار قوی وتنظیمی باشد)

•          در نهایت اگر با اقدامات صورت گرفته ایراد برطرف نشد،شیربرقی باید تعویض گردد.

2-    آبگرمکن روشن نمی شود(هم جرقه زن وهم شیربرقی درست عمل می کند)

 • دسته شیرگاز در حالت شعله قرار نداشته باشد.
 • فشار گاز تست شود(توری ورودی گاز ممکن است گرفته باشد ، شیلنگ گاز تا خورده ویا له شده باشد)
 • اگر تبدیل سوخت (از مایع به شهری) انجام شده باشد ،سوپاپ اصلی گاز چک گردد وحتما" باید از نوع خود سوخت انجام شده باشد.

 3-آبگرمکن روشن نمی شود(نه جرقه میزند ونه شیربرقی درست عمل می کند)

 • میکروسوئیچ تحریک مانده باشد
 • آداپتور خراب باشد (بیشتر در آداپتورهای سوئیچینگ (چراغدار) اتفاق می افند)
 • پریز برق حتما" چک شود (بعضی مواقع چراغ آداپتور از طریق شارژ باتری موجود در محفظه روشن شده ونشانه سالم بودن آداپتور وپریز برق نمی باشد. مگر آنکه باتری از محفظه خارج شده باشد)
 • باتری ها ضعیف باشد.
 • مجموعه سیم قطعی داشته باشد.
 • در نهایت مجموعه برد خراب باشد.

4-    آبگرمکن روشن می شود ولی پس از اتمام جرقه زن،مشعل خاموش می شود.

 • الکترود سنسور خراب باشد
 • کابل الکترود سنسور در محل الکترود گشاد باشد
 • در نهایت مجموعه برد خراب باشد.

5-  آبگرمکن روشن می شود ولی پس از حدود 15دقیقه ویا چند دقیقه بیشتر کارکرد مداوم،پس از بستن آبگرم مصرفی،مجددا"دستگاه روشن نمی شود.

 • سپر حرارتی قدیمی (کوتاه)باشد
 •  دودکش مناسب نباشد (در هر دو مورد دما در محل مجموعه برد بالا میرود)
 • فویل برروی مجموعه برد نداشته باشد.
 •  اگر هر سه مورد(سپر پهن،دودکش مناسب،فویل آلومینیومی)انجام شده باشد ومشکل برطرف نشد فقط مجموعه برد تعویض گردد.

تبلیغات متنی