امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

0

خانواده محترم با اهدای سلام و تحیات:

به اطلاع حضرتعالی می رساند که معاونت پژوهشی استدانداری استان قم قصد دارد به منظور شناخت و بررسی وضعیت مهاجران و تبیین عوامل مؤثر بر مهاجر پذیری استان، پژوهشی علمی به عمل آورد تا نقش هر یک از این عوامل را شناسایی کرده و به اطلاع مسئولین ذی ربط در استانداری برساند:

بدیهی است نظرات شما خانواده محترم می تواند در اجرای این پژوهش و برنامه ریزی‌های آینده مؤثر باشد. لذا خواهشمند است با دقت و حوصله به تمام سئوالات پرسشگر پاسخ دهید، چرا که همکاری و دقت شما در پاسخگویی به سئوالات تضمین کننده اهداف علمی این پژوهش می باشد. ضمناً به اطلاع می رساند این پرسشنامه بدون ذکر نام و نام خانوادگی می باشد.

قبلاً از همکاری و حوصله ای که در این راستا مبذول می فرمایید تشکر فراوان می شود.

یوسف ایرانی- مجری طرح

1- شماره پرسشنامه:

5 5 5

2- شماره خوشه:

5 5 5

3- شماره حوزه:

5 5

4- شماره بلوک:

5 5

5- شماره منطقه یا ناحیه شهرداری:

5

6- نشانی: خیابان......................... کوچه....................................................................................... پلاک...............

7- تاریخ انجام مصاحبه: روز..........................ماه...................

8- مدت زمان انجام مصاحبه......................

9- نام و نام خانوادگی پرسشگر:...................................... امضاء:


«اطلاعات جمعیت شناختی خانوارهای مهاجر»

1- محل سکونت قبلی خانواده:

1) شهر 5 2) روستا 5 3) نام استان...................

2- محل تولد خانواده:

1) شهر5 2) روستا 5

3- وضعیت خانواده از نظر ساختار جمعیتی:

1) زن و شوهر5 2) زن و شوهر با فرزندان 5 3) زن و شوهر با فرزندان و پدر و مادر 5

4) مرد با فرزندان5 5) زن با فرزندان5 6) زن تنها5 7) مرد تنها 5

4- در صورت ناقص بودن خانوده «بدون همسر»

1) نداشتن همسر بر اثر فوت 5 2) نداشتن همسر بر اثر طلاق 5

3) متارکه (جدا شدن بدون اجرای طلاق) 5

5- سن مرد خانواده:...............

6- سن زن خانواده:...............

7- 1) تعداد فرزندان متولد شده........... 2) تعداد پسر...........3) تعداد دختر:............4) تعداد فوت شده..........

8- 1) سن اولین فرزند:.................2) سن آخرین فرزند.....................

9- میزان تحصیلات پدر خانواده:

1) بی سواد5 2) ابتدایی و نهضت5 3) راهنمایی5 4) متوسطه5 5) دیپلم5

6)فوق دیپلم5 7)لیسانس5 8) فوق لیسانس و بالاتر5 9) حوزوی5

10- میزان تحصیلات زن خانواده:

1) بی سواد5 2) ابتدایی و نهضت5 3) راهنمایی5 4) متوسطه5 5) دیپلم5

6)فوق دیپلم5 7)لیسانس5 8) فوق لیسانس و بالاتر5 9) حوزوی5

11- وضعیت شغلی مرد خانواده:

1) کارمند بخش دولتی 5 2) کارمند بخش خصوصی 5 3) کاسب5

4) کارگر صنعتی5 5) کارگر خدماتی5 6) بیکارجویایی‌کار5

7) در حال تحصیل 5 8) طلبه5 9) بازنشسته 5

12- در صورت کارمند بودن نوع شغل:.........................................................................................................

13- در صورت بیکار بودن نحوه تأمین مخارج زندگی:..................................................................................

14- وضعیت شغلی زن خانواده:

1) خانه ‌دار 5 2) کارمند بخش دولتی 5 3) کارمند بخش خصوصی 5 4) کاسب5

5) کارگر صنعتی5 6) کارگر خدماتی5 7) بیکارجویایی‌کار5

8) در حال تحصیل5 9) طلبه5 10) بازنشسته 5

15- در صورت کارمند بودن نوع شغل:...........................................................................................................

16- در صورت نداشتن همسر و شغل نحوه تأمین مخارج زندگی:..................................................................

17- میزان هزینه (خرج) زندگی خانواده در ماه حدوداً چند هزار تومان است.

1) کمتر از 1005 2) بین 100 تا 150 5 3) بین 150 تا 2005 4) بین 200تا 2505

5) بین 250 تا 3005 6)بین 300 تا 3505 7)بین 350 تا 4005 7) بیشتر از 4005

18- آیا خانواده علاوه بر هزینه (خرج) زندگی، پس انداز ماهیانه نیز دارد؟(به هزار تومان)

1) پس انداز نداریم5 2) کمتر از 505 3) بین 50 تا 1005 4) بین 100 تا 1505

5) 150 تا 2005 6)بیشتر از 2005

19- وضعیت مسکن از نظر مالکیت:

1) مالک5 2) مستأجر5 3) خانه سازمانی5 4) زندگی با اقوام5 5) خانه اهدایی موقت 5

20- وضعیت مسکن از نظر نوع ساخت: 1) آپارتمانی5 2) ویلایی5

21- مساحت خانه (به متر مربع):

1) کمتر از 1005 2) بین 100 تا 150 5 3) بین 150 تا 2005 4) بین 200تا 2505

5) بین 250 تا 3005 6)بیشتر از 300 متر5

22- آیا وسیله نقلیه شخصی دارید؟ 1) بله 5 2) خیر5

23- در صورت داشتن نوع وسیله 1) ماشین5 2) موتور5

عوامل یا مؤلفه های مؤثر بر مهاجرت

شهروند عزیز هر یک از عوامل زیر چقدر در مهاجرت شما به قم مؤثر بوده است.

الف) عوامل فرهنگی و مذهبی

عوامل

خیلی‌زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1- وجود اماکن مقدس و مذهبی

2- مقدس بودن خاک قم

3- حضور مراجع عظام تقلید

4- وجود حوزه های علمیه

5- امکان بیشتر برای رعایت ارزشهای اسلامی

6- توصیه های مذهبی در خصوص خوبی سکونت در قم

7- مناسب بودن شرایط برای تربیت فرزندان

8- وجود الگوهای مذهبی

ب) عوامل آموزشی و پژوهشی

عوامل

خیلی‌زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1- ادامه تحصیل مرد خانواده در دانشگاه

2- ادامه تحصیل زن یا یکی از فرزندان خانواده در دانشگاه

3- ادامه تحصیل مرد خانواده در حوزه علمیه

4- ادامه تحصیل زن یا یکی از فرزندان خانواده در حوزه‌علمیه

5- وجود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی

6- فراوانی منابع علمی و فرهنگی نظیر نشریات‌، کتاب‌و...

ج) عوامل سیاسی:

عوامل

خیلی‌زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1- وجود گروههای ذی نفوذ در مدیریت کشور

2- نقش قم در شکل گیری انقلاب

3- ارتباط با تفکرات سیاسی

4- نقش حوزه علمیه در عرصه سیاسی

5- ارتباط با احزاب مختلف

6- دستیابی آسان به اطلاعات سیاسی

7- نقش و جایگاه ویژه در سطح منطقه

8- نقش و جایگاه ویژه در سطح بین المللی

د) عوامل اجتماعی:

عوامل

خیلی‌زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1- امنیت اخلاقی و اجتماعی

2- حضور بستگان و نزدیکان

3- ازدواج با همسر قمی

4- کسب منزلت و پایگاه اجتماعی

5- وجود امکانات رفاهی و تفریحی

6- وجود امکانات بهداشتی و درمانی

7- دفن اموات فامیل در قم

8- سازگاری اجتماعی مناسب

ه) عوامل اقتصادی

عوامل

خیلی‌زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1- دستیابی به شغل

2- انتقال شغل زن خانواده

3- کسب درآمد بیشتر

4- مسکن ارزان

5- تاسیس کارگاه تولیدی

6- انتقال شغل مرد خانواده

7- ارزانی و فراوانی ارزاق عمومی

8- اشتغال در تهران و سکونت در قم

9- پایین بودن نسبی هزینه های زندگی

10- قناعت و ساده زیستی نسبی در بین شهروندان قمی

11- منطقه تجاری سلفچگان

12- زمینه مناسب برای قالی بافی

ه) عوامل جغرافیایی و اقلیمی

عوامل

خیلی‌زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1- نزدیکی به پایتخت

2- مرکزیت استان قم در بین استان‌ها

3- آب و هوای مناسب

4- دسترسی آسان به نقاط مختلف کشور

5- قرار گرفتن در مسیر شاهراه های زمینی، هوایی و راه آهن کشور

6- وجود مناطق کوهستانی و ییلاقی مطلوب در استان

تبلیغات متنی