امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه مطالعه غیر درسی معلمان

0

به نام خدا

همکار گرامی؛ با سلام

پرسشنامه ای که پیش رو دارید، جهت انجام یک تحقیق علمی تهیه شده است. از پاسخهای این پرسشنامه صرفا جهت انجام یک پروژه دانشجویی استفاده می شود. به همین منظور مستدعی است از نوشتن نام و نام خانوادگی پرهیز کنید و به صورت دقیق به سوالات پاسخ دهید. منظور از مطالعه غیردرسی در پرسشهای مطرح شده عبارت است از: «خواندن هرگونه کتاب، مجله و نشریه غیر درسی و غیر کمک درسی»

با تشکر از همکاری شما

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

جنسیت: زن1 مرد1

وضعیت تاهل: مجرد1 متأهل1

سابقه خدمت:.................... سال

منطقه محل سکونت شما: شهر 1 روستا1

منطقه محل تدریس شما: کهک1 جعفریه1 خلجستان1

مدرک تحصیلی: دیپلم1 فوق دیپلم1 لیسانس 1 فوق لیسانس1 دکتری1

درآمد ماهیانه خانواده: بین 500 تا 700 هزار تومان1 بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان1

بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان1 بیشتر از یک و نیم میلیون تومان1

جوابهای سوال های زیر را با توجه به میزان دقیقه بنویسید.

1- تقریبا هفته ای چند دقیقه کتاب غیر درسی می خوانید؟ ................................... دقیقه

2- تقریبا هفته ای چند دقیقه مجله می خوانید؟ ................................... دقیقه

3- تقریبا هفته ای چند دقیقه روزنامه می خوانید؟ ................................... دقیقه

4- کدامیک از کتابخانه های زیر در مدرسه شما وجود دارد؟ کتابخانه دفتر مدیر یا دبیران1 کتابخانه دانش آموزی1

در صورت وجود کتابخانه های فوق، آیا از آنها استفاده می کنید؟ بلی1 خیر1

5- آیا در منزل کتابخانه دارید؟ بلی1 خیر1

در صورت پاسخ مثبت است، به سوالات زیر جواب دهید.

تقریبا چند جلد کتاب در آن موجود است؟............... جلد آیا از آن استفاده می کنید؟ بلی1 خیر1

6- کتابهای خود را چگونه تهیه می کنید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

امانت از کتابخانه1 امانت از دوستان1 خریدن1 هدیه گرفتن1

7- در مطالعه غیر درسی، بیشتر کدامیک از موضوعات زیر را می خوانید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

علمی1 مذهبی1 ورزشی- سرگرمی1 داستانی1 اجتماعی1 هنری1

8- در اوقات فراغت خود بیشتر به کدامیک از فعالیت های زیر می پردازید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

ورزشی1 تفریح1 استفاده از رادیو یا تلویزیون1 مطالعه غیر درسی1 فعالیت اقتصادی و کسب درآمد1

9- برای مطالعه بیشتر از کدامیک از مکان های زیر استفاده می کنید؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

منزل1 مدرسه1 کتابخانه مدرسه1 کتابخانه عمومی1 کتابخانه مسجد1 مرکز تحقیقات فرهنگیان1

10- اهدافتان از مطالعه غیر درسی چیست؟ (به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید.)

سرگرمی1 شرکت در مسابقات1 کمک به فهم مطالب درسی1افزایش اطلاعات عمومی1 کسب محبوبیت بین مردم1

11- کدامیک از کتابخانه های زیر در نزدیکی منزل شما قرار دارد؟ (مثلا تا فاصله 50 متری)

1)کتابخانه مسجد1 2)کتابخانه مدرسه1 3) کتابخانه عمومی1 4) هیچکدام1

12- در مدرسه کدامیک از عوامل زیر بیشتر از بقیه شما را به مطالعه غیر درسی تشویق می کند؟

1) معلمان1 2) مربی پرورشی1 3) مدیر یا معاون1 4)موفقیت در دروس1 5)هیچکدام1

13- کتابخانه مدرسه تان در چه زمانی فعالیت دارد؟

1)همزمان با حضور ما در مدرسه فعالیت دارد1 2) فقط زنگ تفریح 1 3) فقط زنگ کلاس1 4) هیچوقت1

14- در خانواده کدامیک از عوامل زیر بیشتر از بقیه شما را به مطالعه تشویق می کند؟

1) پدر1 2) مادر1 3) خواهر یا برادر1 4) علاقه شخصی1 5) هیچکدام1

15- در اجتماع کدامیک از عوامل زیر بیشتر از بقیه شما را به مطالعه تشویق می کند؟

1) دوستان1 2) رادیو و تلویزیون1 3) روزنامه و مجلات1 4) مسابقات کتابخوانی1 5)هیچکدام1

16- در طول شبانه روز معمولا کدامیک از اوقات زیر را به مطالعه اختصاص می دهید؟

1) صبح زود(بامداد) 1 2) میان روز(قبل از ظهر) 1 3) عصر1 4)آغاز شب1 5) پایان شب1

چنانچه مایل به عضویت در کتابخانه باشید، شرایط عضویت در هر یک از کتابخانه های زیر را مشخص کنید.

1-17- کتابخانه عمومی: 1)آسان1 2) سخت 1 3) بسیار سخت1 4) عضو نمی پذیرد1

2-17- کتابخانه مسجد: 1)آسان1 2) سخت 1 3) بسیار سخت1 4) عضو نمی پذیرد1

3-17- کتابخانه مدرسه: 1)آسان 1 2) سخت1 3) بسیار سخت1 4) عضو نمی پذیرد1

جواب سوالات زیر با با استفاده از «بله و خیر» پاسخ دهید.

18- آیا ازبرنامه مشخصی (زمان معینی درطول شبانه روز با هفته) برای مطالعه استفاده می کنید؟ بلی1 خیر1

19- آیا درمنزلتان مکان مشخصی اتاق و... برای مطالعه وجود دارد؟ بلی1 خیر1

20- آیا درمنزلتان لوازم وامکانات مورد نیازبرای مطالعه مانند میزوصندلی دراختیاردارید؟ بلی1 خیر1

21- چنانچه ازکتابخانه مدرسه استفاده می کنید وسایل وامکانات آن مانند میز وصندلی تا چه حد مناسب هستند؟

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

22- تا چه حد کتابهای غیردرسی ومجله های علمی وفرهنگی مورد نیاز شما درکتابخانه مدرسه تان وجود دارد؟

کم1 متوسط1 زیاد1 خیلی زیاد1

23- تا چه حد قبل ازشروع مطالعه سوالاتی درذهن خود دارید که می خواهید با مطالعه به جواب آنها برسید؟

همیشه1 بیشتر اوقات1 گاهی اوقات1 هیچ گاه1

هنگام مطالعه یک موضوع تا چه حد نکات زیررا رعایت می کنید:

24- تلاش برای دست یافتن برای مطالب مهم دریک زمان کوتاه وبا سرعت زیاد

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

25- کسب یک آگاهی کلی از مطالب ازطریق مرور کتاب با سرعت فوق العاده زیاد

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

26- خواندن سریع عبارات وجملات به جای خواندن کلمات

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

27- درک کامل مطالب خوانده شده ونگهداری درحافظه طوری که یاد آوری آنها آسان باشد.

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

28- درک عمیق معانی وافزایش مرکز حواس

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

29- قضاوت درمورد مطالب هنگام مطالعه

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

30- افزایش آگاهی، لذت بردن و درک زیبایی مطالب

کم1 متوسط 1 زیاد1 خیلی زیاد1

تبلیغات متنی