امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه نظرخواهی از مربیان برای سنجش آموزش پیش دبستانی

0

مربی گرامی؛

تربیت اخلاقی بخش قابل توجهی از برنامه ها و فعالیت های تربیتی ما را در خصوص نسل آینده به خود اختصاص داده است. در عین حال، این ساحت از تربیت نیز همچون دیگر ساحت ها، از بروز آفت ها و آسیب هایی که در روند آن اختلال ایجاد می کند، در امان نیست. نوشتار حاضر در پی آن است آسیب شناسی آموزش تربیتی مدارس پیش دبستانی از دیدگاه مربیان مدارس پیش دبستانی ناحیه یک استان قم مورد بررسی قرار دهد. لذا خواهشمند است با مطالعه دقیق سؤالات و گذاردن علامت√ درمقابل گزینه‏ی مورد نظر ما را مورد لطف خود قرار دهید، مطئن باشید اطلاعات مربوط به شما کاملاً محرمانه تلقی شده و فقط در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می‏گیرد. پیشاپیش از دقت نظر، پاسخ صادقانه و صریح شما کمال تشکر را داریم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. سن: زیر 25 سال* 30-25 سال * 40-30 سال * 40سال به بالا *

3. مقطع تحصیلی: کاردانی * کارشناسی * کارشناسی ارشد و بالاتر*

4. سابقه کار: زیر 5 سال * 10- 5 سال * 15-10 سال * 15 سال و بالاتر *

ردیف

تأثیر هر کدام از موارد زیر در روش های آموزش تربیتی پیش دبستانی تا چه حد است.

بسیارزیاد

5

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

بسیار کم

1

1

روش تحکم و تحمیل به جای حکمت و تحلیل

2

در نظر نگرفتن ویژگی های تحولی متربی (علایق، رغبت ها)

3

نادیده گرفتن نیازهای کودکان

4

اجبار در پایبندی به رفتارهای اخلاقی

5

ارتباطی یک جانبه و بدون زمینه سازی مناسب

6

کم توجهی به اصل دین محوری

7

کم توجهی به تجارب دینی فردی

8

در نظر نگرفتن اصل فطرت

9

نبود دین محوری در برنامه تعلیم و تربیت

10

فقدان آزادی در تعلیم و تربیت بویژه تربیت دینی

11

تندی در تعاملات با کودکان

12

ارتباط نامطلوب میان مسئولان

13

برخورد فیزیکی در محیط های تربیتی

14

غفلت از شیوه مناظره و احترام به نظر مخالف

15

ضعف دانش و تخصص تربیتی مربیان

16

نبود هماهنگی بین نیروی انسانی

17

آموزش یکنواخت

18

بی حرکت و غیرفعال

19

فقدان ممارست

20

اکتفا به شیوه ی مستقیم، سطحی، غیر مستمر و غیر تدریجی

21

ناهماهنگ بودن دروس با موقعیت سنی و سطح شناختی و عاطفی و نیاز متربی

22

ضعف در پرداختن به فوق برنامه

1. جز موارد ذکر شده چه عواملی به عنوان آسیب های آموزش تربیتی مدارس پیش دبستانی وجود دارد؟ (لطفاً بنویسید)

2. چه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب های آموزش تربیتی پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

تبلیغات متنی