امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه نظرخواهی از معلمین در زمینه کاهش پرخاشگری

0

معلم گرامی؛

پرخاشگری دوران خردسالی پیش بینی کننده ی رفتارهای پرخطر بعدی است. کودکان پرخاشگر به علت نداشتن روابط اجتماعی سالم و شیوه های حل تعارض فردی و گروهی دست به اعمال تند و خشن می زنند. به این ترتیب باید در روند کاهش این امر تلاش کنیم تا رفتارهای بعدی کودکان دچار ناهنجاری نشود. بر این مبنا، مقاله حاضر به بررسی راهکارهای تربیتی کاهش پرخاشگری کودکان با رویکرد به دیدگاه معلمین مقطع ابتدایی ناحیه 4 استان قم تدوین شده است. تجارب و دیدگاه های شما در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد، لذا خواهشمند است با مطالعه دقیق مؤلفه ها و گذاشتن علامت √ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد عنایت خود قرار دهید. مطمئن باشید دیدگاه ها و نظرات مربوط به شما محرمانه خواهد ماند.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. جنسیت: زن * مرد*

3. سن: زیر 25 سال* 30-25 سال * 40-30 سال * 40سال به بالا *

4. تحصیلات: فوق دیپلم * لیسانس * فوق لیسانس *

ردیف

نقش هر کدام از موارد زیر را در کاهش پرخاشگری کودکان مشخص کنید.

کاملاً

موافقم

(5)

موافقم

(4)

نظری ندارم

(3)

مخافم

(2)

کاملاً

مخافم

(1)

1

برقراری روابط عاطفی بین والدین و کودک

2

مشارکت والدین با کودک در زمینه ی بازی و نقاشی

3

تعریف کردن قصه توسط والدین

4

کتاب داستانی مناسب با رویکرد کتاب درمانی

5

شرکت در کلاس های ورزشی

6

حضور در کلاس های نقاشی

7

فراهم کردن فضایی آرامش بخش در خانه

8

نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک

9

گذراندن زمان بیشتر والدین با کودکان

10

پرهیز از برخوردهای لفظی و بدنی در حضور کودک

11

رفع نیازهای فیزیولوژی در کودک

12

مسئولیت دادن به کودک

13

وجود الگوهای مناسب

14

روابط عاطفی بین اعضای خانواده

15

تشویق کودکان به مطالعه ی کتاب های مناسب و آموزنده

16

جلوگیری از دیدن فیلم های خشن

17

افزایش فعالیت جسمی و فعالیت های فیزیکی

18

آگاه کردن کودکان با پیامدهای رفتار پرخاشگرانه

19

آشنا کردن کودک پرخاشگر با حقوق دیگران و قوانین و احترام به انسان ها

20

عدم عصبانیت شدید والدین موقع پرخاشگری کودک

21

بها ندادن به لجبازی ها

22

کنترل زمان بازی های رایانه کودکان توسط والدین

23

تبیین کردن معیارهای استفاده از بازی های رایانه توسط والدین

24

اتخاذ تدابیر صحیح در خصوص خرید بازی توسط والدین

25

کنترل سی دی ها قبل از بازی کودکان توسط والدین

1- جز موارد بالا چه راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش پرخاشگری کودکان پیشنهاد می کنید؟

تبلیغات متنی