امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش گرایش به حجاب و عوامل مؤثر بر آن

0

ردیف

عنوان

درجات پاسخ دهی

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

1

  به نظر شما استفاده از حجاب تا چه میزان در بالا رفتن ارزش زن تأثیر دارد؟

 

 

 

 

2

  به نظر شما عدم استفاده ازحجاب تا چه میزان در جامعه ناامنی روانی ایجاد می کند؟

 

 

 

 

3

  به نظر شما استفاده از حجاب تا چه میزان در مصونیت زنان تأثیر دارد؟  

 

 

 

 

4

   فرهنگ جامعه تا چه حد در نوع انتخاب پوشش شما تأثیر گذار است  ؟

 

 

 

 

5

  تا چه حد از حدود پوشش اسلامی آگاهی دارید ؟

 

 

 

 

6

   تا چه حد در مورد فلسفه حجاب و معنا و مفهوم آن اطلاع دارید؟

 

 

 

 

7

 تا چه حد شما پوشش زنان قم را الگوی خود قرار می دهید؟

 

 

 

 

8

  ارزش افراد در جامعه تا چه حد به استفاده از حجاب بستگی دارد  ؟

 

 

 

 

9

  شما تا چه حد علاقه مند به استفاده از حجاب هستید  ؟

 

 

 

 

10

  تا چه حد در جامعه حجاب رعایت می شود  ؟

 

 

 

 

11

   تا چه حد به ضرورت استفاده از حجاب متعقدید؟

 

 

 

 

12

   تا چه حد به ضرورت استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر معتقدید؟

 

 

 

 

13

   تا چه حد استفاده از چادر می تواند برای شما امنیت ایجاد کند؟

 

 

 

 

14

  تا چه حد استفاده از حجاب می تواند در جلوگیری از مفاسد اخلاقی مؤثر باشد  ؟

 

 

 

 

15

   تا چه حد استفاده از حجاب باعث بالارفتن محبوبیت شما در اجتماع می شود؟

 

 

 

 

16

  آگاهی از فواید حجاب تا چه حد در استفاده از حجاب مؤثر است  ؟

 

 

 

 

17

   تا چه حد تماشای فیلم های سینمایی (TV) در کاهش تمایل به استفاده از حجاب مؤثر است

 

 

 

 

18

  در انتخاب پوشش تا چه حد دوستان صمیمی الگوی شما می باشند؟

 

 

 

 

19

  حجاب تا چه حد در آرامش روحی و روانی شما تأثیر دارد؟

 

 

 

 

20

  افراد خانواده شما تا چه حد الگوی پوشش شما هستند  ؟

 

 

 

 

21

  به نظر شما استفاده از حجاب تا چه میزان در محدود کردن زنان تأثیر دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی