امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش گرایش به ورزش

0

باسمه تعالی

همکار محترم سلام:

پرسشنامه ای که در اختیار شماست، برای انجام یک تحقیق علمی در رابطه با" جایگاه تربیت بدنی در مقطع ابتدایی شهرستان زرندیه" طراحی شده است. لطفاً به همه سوالات با دقت پاسخ دهید.

قبلا از همکاری و بذل توجه شما سپاسگذاریم.

اطلاعات خواسته شده را کامل و با دقت پر نمایید:

جنسیت: زن مرد

سمت: آموزگار مدیر معاون پرورشی معاون آموزشی معاون اجرایی

مدرک تحصیلی: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس

سابقه خدمت در آموزش و پرورش:........... سال

رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی امور تربیتی مدیریت تربیت بدنی سایر

گویه ها

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

1. تربیت بدنی در مقطع ابتدایی، جایگاه مناسبی قرار دارد.

2. تربیت بدنی در مقطع ابتدایی برای گروه دختران ضروری است.

3. تربیت بدنی در مقطع ابتدایی برای گروه پسران ضروری است.

4. مشاهده وضع ظاهری دانش آموزان تا حد زیادی به شناخت معلم از ضعف جسمانی دانش آموزان کمک می کند.

5. فعالیت در ساعت درس تربیت بدنی دانش آموزان تا حد زیادی به شناخت معلم از ضعف جسمانی دانش آموزان کمک می کند.

6. فعالیت در زنگ تفریح دانش آموزان تا حد زیادی به شناخت معلم از ضعف جسمانی دانش آموزان کمک می کند.

7. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث نشاط و شادابی دانش آموزان می شود.

8. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث آمادگی جسمانی و روانی دانش آموزان می شود.

9. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث کمک در امر تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.

10. درس تربیت بدنی در این مقطع تحصیلی باعث بهینه سازی و کارآمدی سایر دروس می شود.

11. در برنامه ریزی درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی جایگاه مناسبی دارد.

12. فعالیت های بدنی به دوره تحصیلی خاصی اختصاص دارد.

13. فعالیت بدنی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی موثر خواهد بود.

14. آگاهی افراد از مسائل مربوط به تربیت بدنی، جایگاه ورزش را در مدارس ارتقا می بخشد.

15. محتوای آموزشی دروس ابتدایی ارتباطی به تربیت بدنی ندارد.

16. شرایط سنی و موقعیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آنها را از درس تربیت بدنی مبری می سازد.

17. نقش فرهنگ در توسعه ورزش موثر است.

18. تربیت بدنی در این دوره سبب کاهش مشکلات دانش آموزان می شود.

19.امکانات لازم برای این تبیین این درس در این دوره وجود ندارد.

20.دانش آموزان مقطع ابتدایی نیازی به درس تربیت بدنی ندارند.

21.کتاب ورزش برای تدریس درس ورزش ضروری است.

22.انجام ورزش صبحگاهی در برنامه آغازین مدرسه ضروری است.

23. هر دبستانی به مربی ویژه ورزش احتیاج دارد.

24. اولیا دانش آموزان به در ورزش اهمیت می دهند.

25. مجلات یا روزنامه های ورزشی در گرایش به ورزش مؤثر است.

26. تلویزیون در افزایش گرایش به ورزش مؤثر است.


تبلیغات متنی