امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

چه احساسی در مورد خودتان دارید؟ 40 سوال

0
چه احساسی در مورد خودتان دارید؟ 40 سوال
این پرسشنامه برای بررسی احساس شما در مورد خودتان طراحی شده است و نباید آن را یک آزمون به شمار آورد. به همین دلیل هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند. سعی کنید به سوال ها جواب دقیق و درست بدهید. پاسخ خود را با قرار دادن یکی از اعداد طیر در مقابل هر سوال مشخص کنید:
1= هرگز 2= به ندرت 3= کم 4= گاهی اوقات 5=معمولا 6= بیشتراوقات 7= همیشه
...... 1- احساس می کنم اگر مردم من را واقعا بشناسند، دوستم نخواهند داشت.
......2 - احساس می کنم دیگران کارها را خیلی بهتر از من انجام می دهند.
...... 3- احساس می کنم فردی جذاب هستم.
...... 4- به توانایی خودم در مواجهه با دیگران اطمینان دارم.
...... 5-احساس می کنم در کارهایی که انجام می دهم احتمالا با شکست مواجه خواهم شد.
......6- احساس می کنم مردم واقعا دوست دارند با من صحبت کنند.
...... 7- احساس می کنم فردی بسیار شایسته هستم.
...... 8- وقتی با دیگران هستم، حس می کنم از این که با آنها هستم خوشحال باشم.
...... 9- احساس می کنم تاثیر خوبی بر دیگران می گذارم.
...... 10- اطمینان دارم که اگر بخواهم می توانم روابط جدیدی را شروع کنم.
...... 11- احساس می کنم زشت هستم.
...... 12- احساس می کنم خسته هستم.
...... 13- وقتی با افراد غریبه هستم بسیار نگران می شوم.
...... 14- به توانایی خودم در یادگیری چیزهای جدید اطمینان دارم.
...... 15- در مورد خودم احساس خوبی دارم.
...... 16- از خودم خجالت می کشم.
...... 17- خودم را پایین تر از دیگران می دانم.
...... 18- احساس می کنم دوستانم مرا فرد جالبی می دانند.
...... 19- فکر می کنم فرد شوخ طبعی هستم.
...... 20- از خودم عصبانی می شوم.
...... 21- در ملاقات با افراد جدید راحت هستم.
...... 22- احساس می کنم دیگران باهوش تر از من هستند.
...... 23- خودم را دوست ندارم.
...... 24- به توانایی خودم در کنار آمدن با موقعیت های دشوار اطمینان دارم.
...... 25- احساس می کنم خیلی دوست داشتنی نیستم.
...... 26- دوستانم ارزش زیادی برایم قائلند.
...... 27- می ترسم دیگران فکر کنند اجمق هستم.
...... 28- احساس می کنم آدم خوبی هستم.
...... 29- احساس می کنم می توانم در مدیریت خوب روی خودم حساب کنم.
...... 30- وقتی با دیگران هستم، آرزو می کنم کاش می توانستم آنها را ترک کنم.
...... 31- از این که ایده هایم را برای دیگران بازگو کنم، خجالت می کشم.
...... 32- فکر می کنم فردی دوست داشتنی هستم.
...... 33- احساس می کنم اگر بیشتر می توانستم شبیه دیگران باشم، احساس بهتری در مورد خودم داشتم.
...... 34- احساس می کنم بیش از دیگران تحقیر می شوم.
...... 35- احساس می کنم مردم مرا دوست ندارند.
...... 36- احساس می کنم وقتی دیگران با من هستند به آنها خوش می گذرد.
...... 37- مطمئن هستم دست به هر کاری بزنم، آن را به خوبی انجام می دهم.
...... 38- به قابلیت های دیگران بیشتر اعتماد دارم تا توانایی های خودم.
...... 39- احساس می کنم که چیزهار ار با هم قاطی می کنم.
...... 40- آرزو می کنم کاش فرد دیگری بودم. 
ژندا، لوییس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ،بهار 1388

تبلیغات متنی