امروز جمعه 11 اسفند 1402

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

0
آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)
Jazani's Job Creation Questionnaire
ساختارسازی پرسشنامه توسط نسرین جزنی صورت گرفته است.
با توجه به مقیاس زیر نظر خود را درباره هر عبارت مشخص کنید.
1= مخالف... 2= نامطمئن...3= موافق
1. من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می کنم.
2. اگر قرار باشد سوال هایی بپرسم که امیدی به دریافت جواب آن ها ندارم برای من اتلاف وقت است.
3. من بیشتر از اکثر مردم حواسم را روی موضوعات مورد علاقه ام متمرکز می کنم.
4. به نظر من روش گام به گام بهترین روش حل مسائل و مشکلات است.
5. عقایدی را که به نظر می رسد باعث ناراحتی دیگران در گروه می شود، به ندرت بیان می کنم.
6. زمان زیادی را صرف این موضوع می کنم که دیگران درباره من چه فکر می کنند.
7. برای من انجام دادن کار صحیح مهمتر از جلب رضایت دیگران است.
8. برای نظر افرادی که در تصمیم گیری ها مردد هستند ارزش زیادی قائل نیستم.
9. بیشتر از دیگران به موضوعات جالب و هیجان انگیز نیاز دارم.
10. می دانم چگونه هیجان های درونی خودم را کنترل کنم.
11. توان مقابله با مشکلات سخت را برای مدت زمان طولانی دارم.
12. به ندرت خیلی هیجان زده می شوم.
13. غالبا مهمترین افکار و اندیشه های خودم را زمانی به دست می آورم که کار خاصی انجام نمی دهم.
14. هنگام یافتن راه حل مشکل احساس درونی من راهنمای درست یا غلط بودن راه حل است.
15. تصمیم گیری سریع را به صرف وقت برای ریشه یابی مسائل و مشکلات ترجیح می دهم.
16. گاهی اوقات از قانون شکنی و انجام دادن کارهایی که نباید بکنم، لذت می برم.
17. سرگرمی هایی را دوست دارم که نیاز به ابزارهایی دارد.
18. تخیل قوه محرکی برای من است تا بتوانم پروژه های مهمتر خود را انجام دهم.
19. انسان های منطقی و واقع گرا را دوست دارم.
20. اگر بین دو شغل به جز شغل کنونی ام حق انتخاب داشتم، ترجیح می دادم پزشک یا کاشف بشوم.
21. با افراد متعلق به طبقه اجتماعی و حرفه ای مشابه خودم بهتر کنار می آیم.
22. نسبت به زیبایی ها حساسیت زیادی دارم.
23. افرادی را که از نتایج کار خود مطمئن هستند، دوست دارم.
24. حل موفقیت آمیز مشکلات ربطی با الهام گرفتن ندارد.
25. زمانی که درگیر بحث و جدل هستم، دوستی با طرف مقابل بزرگترین خوشحالی من است.
26. بیشتر علاقه مندم فکر های جدید ارائه دهم تا این که آن ها را به دیگران بقبولانم.
27. از قرار گرفتن در موقعیت هایی که مجبور به خطر پذیری باشم، امتناع می ورزم.
28. هنگام ارزیابی خبر، منبع خبر مهمتر از خود خبر است.
29. از کارهای نامعلوم و غیرقابل پیش بینی خوشم می آید.
30. افرادی را که از قوانین پیروی می کنند، دوست دارم.
31. احترام به خود بسیار مهمتر از احترام به دیگران است.
32. به نظر من، افرادی که برای کمال گرایی تلاش می کنند، عاقل نیستند.
33. ترجیح می دهم گروهی کار کنم تا به تنهایی.
34. کاری را دوست دارم که به وسیله آن، در دیگران نفوذ داشته باشم.
35. به نظر من، بسیاری از مشکلات که در زندگی با آن ها رو به رو می شوم راه حل های مشخصی ندارند.
36. برای من مهم است که هر چیز جای خاص خود را داشته و در جای خود باشد.
37. نویسندگانی که واژه های غیرمعمول و غیرعادی به کار می برند، بیشتر می خواهند تظاهر کنند.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

تبلیغات متنی