امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقیاس افسردگی زونگ

0

مقیاس افسردگی زونگ

Self- Rating Depression Scale  by: William Zung

به هریک از عبارات زیر، بر اساس وضعیت کنونی خود رتبه دهید.

 

بندرت

گاهی

معمولا

غالبا

1.           من احساس می کنم دل شکسته و افسرده هستم.

 

 

 

 

2.       صبح ها موقعی است که من بهترین احساس را دارم.

 

 

 

 

3.       من حمله های گریه کردن دارم یا آن را احساس می کنم.

 

 

 

 

4.       من شب ها به سختی می خوابم.

 

 

 

 

5.       من بیشتر از آن چه لازم است، می خورم.

 

 

 

 

6.       من همیشه از رابطه جنسی لذت می برم.

 

 

 

 

7.       من مراقبم که وزن کم کنم.

 

 

 

 

8.       من از یبوست در عذابم.

 

 

 

 

9.       قلب من تندتر از معمول می تپد.

 

 

 

 

10.   من بدون دلیل خسته می شوم.

 

 

 

 

11.   ذهن من به همان اندازه که می فهمد، استفاده می شود.

 

 

 

 

12.   من به آسانی عادت هایی که انجام می دهم پی بردم.

 

 

 

 

13.   من بی قرار هستم.

 

 

 

 

14.   من احساس می کنم، به اینده امیدوارم.

 

 

 

 

15.   من بیشتر از معمول زودرنج و کج خلق هستم.

 

 

 

 

16.   من پی بردم که تصمیم گرفتن اسان است.

 

 

 

 

17.   من احساس می کنم مفید و ضروری هستم.

 

 

 

 

18.   من احساس می کنم زندگی ام پر از زیبایی هاست.

 

 

 

 

19.   من احساس می کنم که اگر من بمیرم دیگران راحت می شوند.

 

 

 

 

20.   من همیشه از چیزهایی که استفاده می کنم، لذت می برم.

 

 

 

 

 برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی: فعالیت های کاربردی یادگیری. ترجمه فریده نبوی آل آقا. انتشارات امیر کبیر

تبلیغات متنی